Thứ tư, 22/05/2024 | 11:27
RSS

Ngày 26/1: Thanh Hóa thêm 587 ca Covid-19 mới, có 159 ca cộng đồng

Thứ tư, 26/01/2022, 16:22 (GMT+7)

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa chiều 26/1 cho biết, trên địa bàn tỉnh này ghi nhận thêm 587 ca dương tính Covid-19 mới, có 159 ca tại cộng đồng.

Sự kiện:
Thanh Hóa

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa trong ngày 26/1 trên địa bàn tỉnh này ghi nhận 587 ca dương tính covid-19 mới. Trong đó có 159 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và 185 bệnh nhân phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế, 243 Bệnh nhân đang được cách ly theo quy định. Thông tin cụ thể như sau:

159 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng

Trong đó, Hoằng Hóa 62 (Hoằng Phụ 3, Hoằng Tiến 3, Hoằng Thắng 1, Hoằng Yến 2, Hoằng Hải 1, Hoằng Châu 1, Hoằng Lộc 3, Hoằng Tân 1, Hoằng Trường 8, Hoằng Xuyên 7, Hoằng Quỳ 7, Hoằng Thanh 2, Hoằng Đông 2, Hoằng Cát 1, Hoằng Hợp 2, Bút Sơn 4, Hoằng Đức 1, Hoằng Ngọc 2, Hoằng Phong 3, Hoằng Lưu 2, Hoằng Quý 1, Hoằng Thịnh 1, Hoằng Trạch 1, Hoằng Đạo 1, Hoằng Xuân 1, Hoằng Thành 1);

Nông Cống 5 (Hoàng Giang 1, Minh Khôi 2, Thăng Long 1, Thăng Bình 1); Thiệu Hóa 5 (Thị trấn Thiệu Hoá 1, Thiệu Long 2, Thiệu Thịnh 1, Minh Tâm 1); Triệu Sơn 5 (Đồng Thắng 2, Đồng Tiến 1, Thị Trấn Triệu Sơn 1, Vân Sơn 1); Nga sơn 1 (Nga Liên 1); Sầm Sơn 2 (Trường Sơn 1 Quảng Châu 1);

Thạch Thành 35 (Vân Du 5, Thạch Quảng 1, Thành Tâm 1, Thạch Tượng 1, Kim Tân 2, Thành Thọ 2, Thạch Lâm 1, Thạch Sơn 4, Thành Công 2, Thành Vinh 1, Thành Hưng 1, Thành An 3, Thạch Định 1, Thành Tiến 2, Thạch Đồng 4, Thành Minh 1, Thành Long 1, Thành Tân 1, Thạch Cẩm 1); Thạch Thành 5 (Thành Tâm 1, Thành Tiến 3, Kim Tân 1);

Vĩnh Lộc 8 (Ninh Khang 1, Vĩnh Hòa 1, Vĩnh Thịnh 3, Vĩnh Long 2, Thị Trấn 1); Yên Định 17 (Yên Lạc 1, Định Hưng 11, Định Liên 1, Định Tân 1, Quán Lào 1, Định Công 1, Yên Thái 1); Thường Xuân 1 (Thọ Thanh 1); Thọ Xuân 4 (Thọ Lâm 3, Xuân Thiên 1); Bỉm Sơn 2 (Đông Sơn 1, Ngọc Trạo 1); Nghi Sơn 6 (Hải Thanh 1, Hải Lĩnh 1, Thanh Thủy 2, Hải An 2); Thành phố Thanh Hóa 1 (Tân Sơn 1).

Thanh Hóa thêm 587 ca Covid-19 mới, có 159 ca cộng đồng

Ảnh minh họa

185 bệnh nhân ghi nhận qua sàng lọc tại cơ sở y tế

Trong đó, Quan Hóa 10 (Hồi Xuân 7, Phú Sơn 1, Phú Xuân 1, Nam Tiến 1); Mường Lát 1 (Tam Chung, 1); Đông Sơn 4 (Đông Minh 1, Đông Hoàng 1, Đông Yên 2); Nông Cống 10 (Trường Trung 1, Tế Nông 2, Công Liêm 1, Thăng Bình 1, Tế Lợi 1, Vạn Hòa 4); Quảng Xương 12 (Quảng Thái 1, Quảng Phúc 1, Tiên Trang 1, Quảng Trạch 1, Thị trấn Tân Phong 5, Quảng Hải 2, Quảng Trường 1); Triệu Sơn 5 (Nông Trường 1, Thọ Sơn 1, Thị Trấn Nưa 1, Thị Trấn Triệu Sơn 1, Đồng Tiến 1);

Nga Sơn 11 (Nga Trung 2, Nga Thạch 1, Nga Thanh 1, Nga An 1, Nga Điền 2, Nga Liên 3, Nga Phượng 1); Bá Thước 5 (Điền Lư 1, Văn Nho 3, Thành Sơn 1); Thường Xuân 4 (Tân Thành 1, Luận Khê 2, Vạn Xuân 1); Hậu Lộc 9 (Ngư Lộc 1, Đa Lộc 2, Phú Lộc 1, Lộc Sơn 1, Thị Trấn Hậu Lộc 1, Phong Lộc 1, Thành Lộc 2);

Yên Định 14 (Định Thành 1, Định Tân 2, Yên Lâm 3, Định Hưng 1, Định Long 2, Định Công 2, Yên Lạc 1, Định Hải 1, Định Tăng 1); Thọ Xuân 11 (Xuân Hòa 5, Lam Sơn 1, Trường Xuân 4, Xuân Hồng 1); Nghi Sơn 28 (Hải Thanh 3, Hải Ninh 3, Các Sơn 2, Hải An 1, Ninh Hải 2, Bình Minh 3, Mai Lâm 1, Anh Sơn 1, Trúc Lâm 1, Ngọc Lĩnh 1, Tân Dân 1, Hải Nhân 1, Thanh Thủy 1, Hải Bình 1, Hải Yến 2, Thanh Sơn 1, Định Hải 1, Nguyên Bình 1, Người tỉnh khác lưu trú 1); Như Thanh 1 (Thanh Kỳ 1);

Hà Trung 16 (Hà Đông 5, Hà Long 1, Hà Lai 1, Hà Tiến 1, Yên Dương 3, Hà Thái 1, Hà Hải 1, Hoạt Giang 1, Thị trấn Hà Trung 2); Cẩm Thủy 44 (Cẩm Bình 3, Cẩm Ngọc 9, Cẩm Yên 2, Cẩm Vân 9, Phong Sơn 14, Cẩm Tân 7).

243 bệnh nhân đang được cách ly theo quy định

Thành phố Thanh Hóa 81 (Quảng Thành 2, An Hưng 1, Quảng Thắng 2, Quảng Thịnh 2, Đông Thọ 5, Nam Ngạn 6, Ba Đình 2, Phú Sơn 6, Lam Sơn 6, Tân Sơn 1, Hàm Rồng 3, Trường Thi 2, Quảng Hưng 3, Thiệu Dương 5, Điện Biên 1, Tào Xuyên 6, Quảng Đông 1, An Hưng 2, Thiệu Khánh 4, Đông Cương 4, Đông Tân 1, Quảng Cát 1, Ngọc Trạo 1, Đông Sơn 1, Quảng Phú 2, Đông Vệ 1, Long Anh 1, Đông Hương 4, Hoằng Quang 2, Đông Hải 3),

Ngọc Lặc 16 (Thị trấn Ngọc Lặc 1, Ngọc Liên 1, Ngọc Sơn 1, Minh Sơn 1, Thạch Lập 1, Quang Trung 2, Minh Tiến 2, Nguyệt Ấn 6, Phúc Thịnh 1); Nông Cống 2 (Trung Chính 1, Tượng Lĩnh 1); Thiệu Hóa 2 (Thiệu Giang 2); Quảng Xương 7 (Quảng Yên 1, Quảng Giao 2, Quảng Khê 1, Thị trấn Tân Phong 1, Quảng Bình 1, Quảng Long 1); Mường Lát 3 (Nhi Sơn 1, Trung Lý 1, Thị trấn 1); Triệu Sơn 11 (Thị Trấn Triệu Sơn 1, Thọ Phú 1, Dân Quyền 1, Thọ Cường 1, Thọ Tiến 1, Đồng Tiến 1, Dân Lý 5);

Nga sơn 1 (Nga văn 1); Nga Sơn 4 (Nga Phượng 2, Nga Thạch 1, Nga Điền 1); Sầm Sơn 14 (Quảng Cư 2, Quảng Hùng 1, Trung Sơn 3, Quảng Minh 1, Quảng Thọ 1, Trường Sơn 1 , Quảng Châu 5); Bá Thước 1 (Văn Nho 1); Quan Sơn 18 (Trung Hạ 1, Tam Thanh 1, Trung Xuân 16); Hậu Lộc 22 (Lộc Sơn 1, Tiến Lộc 3, Triệu Lộc 1, Đa Lộc 6, Hưng Lộc 1, Quang Lộc 1, Đại Lộc 2, Cầu Lộc 1, Tuy Lộc 1, Phú Lộc 1, Hải Lộc 1, Thị Trấn Hậu Lộc 1, Thành Lộc 1);

Thạch Thành 19 (Thạch Đồng 2, Thành Long 8, Thành Tâm 2, Thành Mỹ 1, Thạch Sơn 2, Thạch Tượng 1, Kim Tân 1, Thạch Quảng 2); Bỉm Sơn 2 (Ngọc Trạo 1, Bắc Sơn 1); Nghi Sơn 40 (Hải Nhân 1, Hải Thanh 7, Hải An 14, Tĩnh Hải 4, Trường Lâm 1, Thanh Thủy 1, Hải Bình 1, Hải Hòa 1, Hải Ninh 2, Các Sơn 2, Ngọc Lĩnh 1, Bình Minh 4, Định Hải 1).

Tính từ ngày 27/4/2021 đến nay, Thanh Hoá ghi nhận 18.090 bệnh nhân Covid-19 cộng dồn; 12.627 người điều trị khỏi được ra viện; 22 bệnh nhân tử vong. Công tác tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, toàn toàn tỉnh đã tiếp nhận 5.506.808 liều vaccine phòng Covid-19, đã và đang triển khai 22 đợt tiêm với kết quả cụ thể như sau: 2.382.101/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,5%; 2.337.432/2.393.453 người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 97,7%; 282.308/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 99,0%; 274.147/285.226 trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm đủ mũi, đạt tỷ lệ 96,1%; 232.808 người tiêm mũi bổ sung và 70.840 người tiêm mũi nhắc lại.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại