Thứ tư, 03/06/2020 | 17:07
RSS

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/3

16-03-2020 10:11:40

Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 16-19/3 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/3

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn TW, thời tiết tại tỉnh Nam Định trong những ngày tới trời ấm, mưa rào vào các buổi sáng, nhiệt độ dạo động từ 21-27 độ C. Trong khoảng thời gian này, Công ty Điện lực Nam Định có lịch ngừng cung cấp điện để thi công các dự án cải tạo lưới điện và sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

Công Ty Điện Lực Nam Định đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện ngày 16-20/3/20120 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất… Cụ thể như sau:

Tại thành phố Nam Định

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/3Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/32Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/33

Tại huyện Nam Trực

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/34Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/35Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/36Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/37Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/38

Tại huyện Vụ Bản

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/39Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/310

Tại huyện Ý Yên

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/311Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/312

Tại huyện Giao Thủy

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/313Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/314

Tại huyện Hải Hậu

Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/315Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/316Lịch cắt điện ở Nam Định từ ngày 16/3 đến 19/317

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN