Điện Lực Nam Định đã thông báo địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 17-20/9/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Công Ty Điện Lực Nam Định đã đưa ra danh sách địa điểm và thời gian cắt điện từ ngày 27-31/8/2019 để các cá nhân, doanh nghiệp chủ động công việc, kinh doanh, sản xuất.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 20/7 đến 27/7/2019.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 24/4 đến ngày 30/4.
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Nam Định) của thành phố Nam Định và các huyện từ ngày 22/4 đến ngày 23/4.