Thứ sáu, 01/12/2023 | 07:38
RSS

Giải thể Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội

Thứ tư, 06/01/2021, 07:22 (GMT+7)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định số 5643/QĐ-UBND về giải thể Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội (Sở GDĐT Hà Nội) từ ngày 1/1/2021.

Theo đó, Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật; bàn giao nguyên trạng trụ sở, tài sản, tài chính, hồ sơ, tài liệu có liên quan về Sở GDĐT quản lý theo quy định.

Sở GDĐT có trách nhiệm chỉ đạo Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội thực hiện phương án sắp xếp về nhân sự, công tác tài chính, rà soát, kiểm kê, phân loại và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyên quyết định xử lý tài sản công làm cơ sở tổ chức thực hiện theo quy định.

Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với UBND quận Hoàng Mai, bàn giao nguyên trạng Trường Mầm non thực hành Linh Đàm trực thuộc Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội (đang là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính) về UBND quận Hoàng Mai quản lý theo địa bàn.

Chủ trì, phối hợp với Trường CĐ Sư phạm Hà Tây, bàn giao 82 học sinh lớp K43 (của năm học 2019-2020) thuộc Trường Trung cấp Sư phạm Mẫu giáo - Nhà trẻ Hà Nội về Trường CĐ Sư phạm Hà Tây đề tiếp tục đào tạo hệ Trung cấp Sư phạm mầm non. Sau khi học sinh tốt nghiệp, Trường CĐ Sư phạm Hà Tây tổ chức đào tạo liên thông đảm bảo giáo sinh đạt tiêu chuẩn trình độ theo quy định mới…

M.Q
Theo Đại đoàn Kết