Thứ hai, 29/11/2021 | 03:15
RSS

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước

Thứ ba, 06/04/2021, 16:55 (GMT+7)

Với đa số phiếu thuận, Quốc hội đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Với 93,13% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân chính thức giữ chức Phó Chủ tịch nước, kế nhiệm bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Ánh Xuân.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970, quê quán tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Ngày vào Đảng: 20/12/1994. Dân tộc: Kinh.

Chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Hóa học.

Tóm tắt quá trình công tác.

- 9/1992 - 7/1996: Giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, An Giang.

- 8/1996 - 7/2001: Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

- 8/2001 - 8/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (12/2005 - 10/2010).

- 8/2010 - 10/2010: Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

- 11/2010 - 1/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu, tỉnh An Giang.

- 1/2011: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI.

- 2/2013 - 11/2013: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016.

- 12/2013 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- 2/10/2015: Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

- 22/10/2015 - 9/2020: Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- 1/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

- 24/9/2020: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lê Bảo
Theo Giadinh.net