Thứ ba, 05/03/2024 | 10:54
RSS
Hải Yến - Theo CNA/Worldometer

Hải Yến - Theo CNA/Worldometer

Theo Worldometer, thế giới ghi nhận 412.076.860 ca mắc Covid-19, gồm 1.481.981 ca mới. Số ca tử vong là 5.833.903 ca, gồm 5.449 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 397.879.592 ca mắc Covid-19, gồm 1.752.110 ca mới. Số ca tử vong là 5.767.860 ca, gồm 7.846 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 354.478.928 ca mắc Covid-19, gồm 1.894.618 ca mới. Số ca tử vong là 5.621.697 ca, gồm 5.706 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 300.546.523 ca mắc Covid-19, gồm 2.367.571 ca mới. Só ca tử vong là 5.488.914 ca, gồm 6.264 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 284.853.150 ca mắc Covid-19, gồm 1.575.976 ca mới. Số ca tử vong là 5.438.085 ca, gồm 6.836 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 280.315.202 ca mắc Covid-19, gồm 380.535 ca mới. Số ca tử vong là 5.416.273 ca, gồm 2.985 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 277.453.622 ca mắc Covid-19, gồm 848.771 ca mới. Số ca tử vong là 5.392.473 ca, gồm 6.951 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 274.995.296 ca mắc, trong đó có 466.738 ca mới. Số ca tử vong là 5.370.105 ca, gồm 3.655 ca mới.
Theo Worldometer, thế giới có 273.180.265 ca mắc Covid-19, gồm 691.194 ca mới. Số ca tử vong là 5.351.954 ca, gồm 6.349 ca mới. Số ca hồi phục là 245.272.497 ca.
Theo Worldometer, thế giới có hơn 268 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 654 nghìn ca mới. Số ca tử vong gần 5,3 triệu ca, gồm gần 7.592 ca mới. Tổng số ca hồi phục là hơn 241 triệu ca.