Thứ bảy, 04/02/2023 | 16:01
RSS

4 trường đại học được phê duyệt tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT

Thứ tư, 07/12/2022, 09:52 (GMT+7)

Bộ GD&ĐT đã phê duyệt 4 quyết định về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT, thời hạn hoạt động liên kết là 5 năm.

Ngày 6/12, Bộ giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phê duyệt 4 quyết định về việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT; thời hạn hoạt động liên kết là 5 năm. Chứng chỉ được cấp đều là Certificate Japanese - Language Proficiency.

Theo đó, các đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT gồm: Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản; Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản; Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản; Trường Đại học Hà Nội và Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản

4 trường đại học được phê duyệt tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT

Ảnh minh hoạ

Bộ GD&ĐT quy định, các trường đại học ở trên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản lịch tổ chức thi với cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức thi trước 5 ngày tính đến ngày tổ chức thi.

Các nhà trường đồng thời gửi 3 báo cáo về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT theo định kỳ 6 tháng một lần (trước ngày 25/6 và 25/12 hằng năm) và khi có sự thay đổi khác.

Bên cạnh đó, các nhà trường cũng có trách nhiệm chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có địa điểm thi.

Bộ GD&FFT giao Cục Quản lý chất lượng kiểm tra, phối hợp với các đơn vị có liên quan thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật JLPT của các bên liên kết theo quy định.

Cũng trong ngày 6/12, Bộ GD&ĐT đã phê duyệt phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge giữa Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Tổng hiệu trưởng, Thạc sỹ và Học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc Nhà Xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge.

Các chứng chỉ được cấp gồm chứng chỉ Cambridge: A2 Key English Test (KET), B1 Preliminary English Test (PET), B2 First Certificate in English (FCE). Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi cấp các chứng chỉ tiếng Anh trên là 5 năm tính từ ngày 5/12/2022, ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại