Chủ nhật, 26/06/2022 | 20:24
RSS

Vì sao công ty Tân Tạo chưa công bố phá sản theo luật định?

Thứ năm, 23/06/2022, 18:42 (GMT+7)

4 năm kể từ ngày mở thủ tục phá sản nhưng công ty Tân Tạo được cho là vẫn che dấu thông tin và không chịu sự giám sát, báo cáo các giao dịch cho Thẩm phán, Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản?

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Công ty Tân Tạo - HOSE: ITA) đã bị Tòa án nhân dân TP.HCM ra Quyết định mở thủ tục phá sản số 56/2018/QĐ-MTTPS ngày 25/01/2018 theo Đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Quốc Linh (Công ty Quốc Linh).

Việc ra Quyết định mở thủ tục phá sản của TAND TP.HCM căn cứ Khoản 1 Điều 4 Luật phá sản năm 2014, theo đó “Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, công ty Tân Tạo cho đến nay đã hơn 04 năm kể từ ngày bị mở thủ tục phá sản vẫn không công khai Quyết định mở thủ tục phá sản này của Tòa án cho các chủ nợ, người mắc nợ, các đối tác của công ty này.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng bị cho là không hợp tác với Tòa án, Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản được Tòa án chỉ định giải quyết phá sản dẫn đến việc giải quyết phá sản đối với công ty Tân Tạo gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài không thực hiện được.

Việc không công khai Quyết định mở thủ tục phá sản của công ty Tân Tạo đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Phá sản 2014 và vi phạm quy định về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của Bộ Tài chính tại Điểm r Khoản 1 Điều 9 Thông tư 115/2015/TT-BTC về việc Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi Công ty nhận được thông báo của Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Vì sao công ty Tân Tạo chưa công bố phá sản theo luật định?

Vì sao công ty Tân Tạo chưa công bố phá sản theo luật định?

Theo tìm hiểu của PV, công ty Tân Tạo không công bố công khai Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án và không hợp tác với Tòa án, Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là do doanh nghiệp này cho rằng Bản án xác định số nợ của công ty Tân Tạo với công ty Quốc Linh mà công ty Quốc Linh căn cứ để yêu cầu mở thủ tục phá sản đã bị Tòa án cấp trên hủy án nên Quyết định mở thủ tục phá sản của TAND TP.HCM phải bị đình chỉ.

Tuy nhiên, TAND TP.HCM tại Văn bản số 242/TATP-TKT ngày 15/03/2021 trả lời đơn của ông Dương Văn Sương, một chủ nợ đã nộp hồ sơ cho TAND TP.HCM cũng yêu cầu đình chỉ mở thủ tục phá sản đối với công ty Tân Tạo, đã xác định rõ nội dung: “Hiện tại Công ty Tân Tạo có đang hoạt động hay không; Công ty Quốc Linh có còn là chủ nợ của Công ty Tân Tạo hay không, không phải là căn cứ để đình chỉ tiến hành thủ tục phá sản theo quy định tại Điều 86 Luật phá sản năm 2014 vì không có tài liệu, chứng cứ chứng minh Công ty Tân Tạo đã giải quyết xong các khoản nợ của các chủ nợ khác (trong đó có ông Dương Văn Sương) và Công ty Tân Tạo không còn mất khả năng thanh toán”.

Như vậy, Bản án và văn bản của Tòa xác định số nợ mà công ty Quốc Linh dựa vào để mở thủ tục phá sản với công ty Tân Tạo bị hủy không phải là căn cứ để TAND TP.HCM đình chỉ Quyết định mở thủ tục phá sản đối với công ty Tân Tạo.

Tại báo cáo tài chính hợp nhất ngày 31/12/2018 của công ty Tân Tạo đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của công ty Tân Tạo xác định tổng nợ phải trả: 2.621.095.621.532 VNĐ; Các khoản phải thu ngắn hạn: 1.951.234.217.981 VNĐ; Các khoản phải thu dài hạn: 2.322.834.993.801 VNĐ.

 Ban lãnh đạo công ty Tân Tạo cũng không có bất kỳ báo cáo nào liên quan đến Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Do sự không hợp tác cung cấp danh sách chủ nợ, người mắc nợ, danh sách tài sản của công ty Tân Tạo cho Tòa án, Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản nên đến nay Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản không thể lập được Danh sách người mắc nợ, Bảng kê tài sản theo quy định tại Điều 65, Điều 68 Luật phá sản năm 2014.

Trong khi danh sách chủ nợ mới chỉ xác định được nợ thuế của công ty Tân Tạo với số tiền 28.920.366.640 VNĐ và một chủ nợ không bảo đảm là ông Dương Văn Sương với số tiền nợ 21.167.199.596 VNĐ, một con số quá nhỏ nhoi so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán nêu trên.

Công ty Tân Tạo được cho là cố tình không cung cấp thông tin chủ nợ, người mắc nợ, bảng kê tài sản cho Tòa án, Quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đã vi phạm rõ ràng các quy định của Luật phá sản năm 2014 phải chăng là sự coi thường pháp luật và các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc giải quyết phá sản công ty Tân Tạo?

Bên cạnh đó, việc Công ty Tân Tạo có dấu hiệu không minh bạch, cố tình che giấu các cổ đông, các nhà đầu tư chứng khoán, các chủ nợ, người mắc nợ cũng như các đối tác đang giao dịch làm ăn với mình một thông tin liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp trong một thời gian dài khiến nhiều khách hàng, nhà đầu tư hoài nghi về uy tín của ITA.

Theo quy định tại Điều 47 Luật phá sản năm 2014 thì sau khi có Quyết định mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng phải chịu sự giám sát của Thẩm phán và Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Luật phá sản năm 2014 thì các hoạt động trước khi thực hiện phải báo cáo Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản: Hoạt động liên quan đến việc vay, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản; bán, chuyển đổi cổ phần; chuyển quyền sở hữu tài sản; Chấm dứt thực hiện hợp đồng có hiệu lực; thanh toán khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản; trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Sỹ Bắc
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại