Thứ bảy, 04/02/2023 | 00:03
RSS

Từ ngày 1/7/2023 thí điểm đấu giá biển số ô tô, không xác định biển xấu đẹp

Thứ ba, 15/11/2022, 17:41 (GMT+7)

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô với đa số 473/489 đại biểu nhấn nút tán thành. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/7/2023 và thực hiện trong 3 năm.

Thông tin trên Báo pháp luật TP HCM cho biết, chiều 15/11, với 473 đại biểu tán thành (11 đại biểu không tán thành và 5 đại biểu không biểu quyết) Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 và được thực hiện trong ba năm.

Từ ngày 1/7/2023 thí điểm đấu giá biển số ô tô, không xác định biển xấu đẹp

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá với 473 đại biểu tán thành. Ảnh: Báo Điện tử Đầu tư

Về biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, Nghị quyết được Quốc hội thông qua quy định phải là biển số xe ô tô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài làm việc trong cơ quan, tổ chức nước ngoài và quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô quy định tại nghị quyết này chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông, trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá. Biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Về giá của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, theo Nghị quyết này, giá khởi điểm là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá, bước giá là 5 triệu đồng. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Về hình thức và phương thức đấu giá, nghị quyết quy định hình thức đấu giá là đấu giá trực tuyến, phương thức đấu giá là phương thức trả giá lên. Quốc hội giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô.

Theo nghị quyết, khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham gia đấu giá hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá thì biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Từ ngày 1/7/2023 thí điểm đấu giá biển số ô tô, không xác định biển xấu đẹp

Giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Ảnh minh họa

Về quyền của người trúng đấu giá biển số xe ô tô, nghị quyết nêu rõ: được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở.

Bên cạnh đó, người trúng đấu giá cũng được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu. Ngoài ra, được cấp lại biển số xe ô tô trúng đấu giá, văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá khi bị mất, bị mờ, hỏng.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá, nếu người trúng đấu giá chết nhưng chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe, người thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế được nhận số tiền người trúng đấu giá đã nộp sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá.

Người trúng đấu giá biển số xe ô tô có nghĩa vụ nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ô tô;

Thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng. Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ô tô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ô tô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp;

Nghị quyết này cũng quy định không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá. Sau khi hết thời hạn thí điểm, người trúng đấu giá biển số xe ô tô, người nhận chuyển nhượng, trao đổi, được tặng cho, thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá được tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ quy định tại Nghị quyết này, trừ trường hợp  luật, nghị quyết khác của Quốc hội có quy định khác.

Theo Báo Dân Việt, về lý do áp dụng thí điểm đấu giá biển số xe trên toàn quốc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc giới hạn nội dung thí điểm với loại biển số đấu giá và không giới hạn về phạm vi không gian nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân tất cả địa phương; đảm bảo công bằng về quyền lợi của người dân trên cả nước. Hơn nữa, việc này sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình thí điểm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ Công an theo dõi, có phương án giải quyết những vấn đề phát sinh để bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện nghị quyết được hiệu quả.

Quá trình thảo luận, một số ý kiến đề nghị làm rõ biển số đẹp; cần có danh mục biển số độc, lạ để đưa ra đấu giá và đưa ra đấu giá trực tiếp; không phát hành các biển số xấu theo dân gian có số cuối 49, 53...; bổ sung đánh giá hiện trạng kho số, quy hoạch kho số; quy định tỷ lệ tối đa biển số đưa ra đấu giá trong tổng số biển chưa đấu giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới giải thích, đến nay, không có căn cứ, cơ sở để xác định biển số đẹp hay xấu, biển số độc, lạ..., mà do cách nhìn nhận, quan niệm, nhu cầu, sở thích của mỗi người khác khau. Việc đưa ra các tiêu chí để xác định danh mục biển số đẹp, số độc, số lạ là không khả thi, khó khăn cho công tác quản lý.

 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại