Thứ bảy, 13/07/2024 | 08:55
RSS

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô công bố điểm sàn

Thứ bảy, 06/08/2022, 14:28 (GMT+7)

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học hệ chính quy 2022 (điểm sàn).

Trường Đại học Nguyễn Trãi

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Nguyễn Trãi thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đại học hệ chính quy 2022 đợt 1 của 10 ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Cụ thể như sau:

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô công bố điểm sàn

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô công bố điểm sàn

Trường Đại học Tây Đô

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tây Đô thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các hình thức xét tuyển trình độ đại học năm 2022. Cụ thể như sau: 

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô công bố điểm sàn

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô công bố điểm sàn

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô công bố điểm sàn

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô công bố điểm sàn

Trường Đại học Nguyễn Trãi, Đại học Tây Đô công bố điểm sàn

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại