Thứ ba, 09/08/2022 | 11:58
RSS

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân công bố điểm sàn

Thứ bảy, 06/08/2022, 08:13 (GMT+7)

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân đã công bố điểm sàn theo công công thức riêng dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Theo thông báo của Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học chính quy tuyển mới là 70 điểm gồm: Tổng điểm thi 03 môn thi tốt nghiệp THPT do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức thuộc tổ hợp xét tuyển vào các trường CAND (theo thang điểm 100) và điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an (theo thang điểm 100), không có điểm liệt theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, với công thức tính như sau:

Ngưỡng bảo đảm = (M1+M2+M3)*10/3 + BTBCA

Trong đó:

M1, M2, M3: Điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường CAND, điểm trên được quy về thang điểm 100.

BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an được tính theo thang điểm 100.
Ví dụ:

Thí sinh Nguyễn Văn A đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với tổ hợp môn xét tuyển là A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), đã tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an và có kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả thi trung học phổ thông quốc gia:

Toán: 8,0 điểm. Vật lý: 8,0 điểm. Tiếng Anh: 8,0 điểm.

- Kết quả thi bài thi đánh giá của Bộ Công an:

Phần trắc nghiệm: 39 điểm. Phần tự luận: 35 điểm.

Như vậy, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của thí sinh Nguyễn Văn A được tính như sau:

Ngưỡng bảo đảm = (8,0 + 8,0 + 8,0)*10/3 + (39+35) = 154.

Với kết quả này thí sinh Nguyễn Văn A đã đạt được ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào theo quy định (vì 154>70).

Quy định về điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an như sau:

Ngày 07/4/2022, lãnh đạo Bộ Công an đã ký Quyết định số 2409/QĐ-BCĐ ban hành dạng thức đề thi đánh giá của Bộ Công an năm 2022. Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an bao gồm 02 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận. Tổng điểm tối đa của phần trắc nghiệm và phần tự luận là 100 điểm. Cụ thể:

- Phần trắc nghiệm: Gồm 70 câu, với điểm tối đa là 60 điểm:

+ Lĩnh vực khoa học tự nhiên: 25 câu (mỗi câu 1 điểm).

+ Lĩnh vực khoa học xã hội: 25 câu (mỗi câu 1 điểm).

+ Lĩnh vực ngôn ngữ: 20 câu (mỗi câu 0,5 điểm).

- Phần tự luận: Toán hoặc Ngữ văn, với điểm tối đa của phần tự luận là 40 điểm. Tuy nhiên, theo đề thi chính thức của Bộ Công an năm 2022 thì thang điểm của phần tự luận là 10 điểm. Do đó, sau khi hoàn thành công tác chấm thi và nhập điểm bài thi tự luận, điểm bài thi tự luận sẽ được quy về thang điểm 40.

Hiện tại, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân đã công bố điểm thi bài thi đánh giá của Bộ Công an tại Trường Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2022 trên website của Nhà trường như sau:

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân công bố điểm sàn

Trong đó: 

Môn 1: Phần trắc nghiệm (tối đa 60 điểm).

Môn 2: Phần tự luận (tối đa 40 điểm, điểm phần tự luận đã được quy từ thang điểm 10 về thang điểm 40).

Ví dụ: Trong hình nêu trên, phần trắc nghiệm thí sinh đạt được 39 điểm và phần tự luận thí sinh đạt được 35 điểm. 35 điểm phần tự luận đã được quy từ thang điểm 10 về thang điểm 40 (tức thí sinh đạt được 8,75 điểm theo thang điểm 10). Để quy từ thang điểm 40 về thang điểm 10 thí sinh thực hiện theo công thức sau đây: A’ = A*10/40.

Trong đó:

A’ là điểm quy từ thang điểm 40 về thang điểm 10.

A là điểm được công bố trên website Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Quy định về điểm xét tuyển phương thức 3: 

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Công thức tính như sau: ĐXT =(M1+M2+M3)*2/5+BTBCA*3/5+KV+ĐT+ĐTh

Trong đó:

+ ĐXT: Điểm xét tuyển;

+ M1, M2, M3: điểm 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân;

+ BTBCA: Điểm bài thi Bộ Công an sau khi quy về thang điểm 30;

+ KV: Điểm ưu tiên khu vực theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        + ĐT: Điểm ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

        + ĐTh: Điểm thưởng cho thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia bậc trung học phổ thông, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc gia bậc trung học phổ thông theo quy định của Bộ Công an.

Ví dụ:

Thí sinh Nguyễn Văn A đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Cảnh sát nhân dân với tổ hợp môn xét tuyển là A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), đã tham gia bài thi đánh giá của Bộ Công an và có kết quả cụ thể như sau:

- Kết quả thi trung học phổ thông quốc gia:

Toán: 8,0 điểm. Vật lý: 8,0 điểm. Tiếng Anh: 8,0 điểm.

- Kết quả thi bài thi đánh giá của Bộ Công an:

Phần trắc nghiệm: 39 điểm. Phần tự luận: 35 điểm.

- Điểm ưu tiên:

+ Ưu tiên khu vực: Khu vực 1: 0,75 điểm.

+ Ưu tiên đối tượng: Không có.

- Điểm thưởng: Không có.

Như vậy, điểm xét tuyển của thí sinh Nguyễn Văn A được tính như sau:

ĐXT = (8,0 + 8,0 + 8,0)*2/5 + ((39+35)*30/100))*3/5 + 0,75 = 23,67.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại