Thứ hai, 14/06/2021 | 21:52
RSS

TP.HCM: Điều chuyển vị trí công tác đối với 353 cán bộ, công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng

Thứ năm, 29/04/2021, 16:05 (GMT+7)

Trong quý 1 năm nay, TP.HCM đã phát hiện 2 vụ tham nhũng qua việc tự kiểm tra nội bộ và đã điều chuyển vị trí công tác đối với 353 cán bộ, công chức, viên chức để phòng chống tham nhũng.

Đó là những số liệu được nêu tại báo cáo ngày 28/4, do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu ký về nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng quý 1/2021 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể,  theo số liệu báo cáo, trong quý 1/2021 số vụ tham nhũng đã được phát hiện qua việc tự kiểm tra nội bộ là 2 vụ với số đối tượng có hành vi tham nhũng được phát hiện là 2 người.

Cũng trong quý 1/2021 TP.HCM có 12 đơn tố cáo về tham nhũng, hiện đã được thành phố giải quyết 10 đơn, tuy nhiên thông qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thì chưa phát hiện trường hợp nào có tham nhũng.


Người dân chờ giải quyết các thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM - Ảnh: Quang Phương

Số tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đều bằng tiền đã được thu hồi, bồi thường là 1.147.071.940.360 đồng.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng, các đơn vị tại TP.HCM đã chuyển đổi vị trí công tác cho 353 cán bộ, viên chức, công chức.

Theo UBND TP.HCM luôn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sach, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại hạn chế, một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn mang tính hình thức, hiệu quả thấp, công tác kiểm tra, giám sát nội bộ chưa thường xuyên, việc tuyên truyền các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng còn mang tính hình thức.

Việc xử lý hành chính đối với các hành vi vi phạm khuyết điểm, được kết luận thanh tra nhưng chưa thực hiện nghiêm túc.

Tiến độ xử lý tin tố giác tội phạm và công tác điều tra, khởi tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng còn chậm. Một số cơ quan đơn vị chưa quan tâm giải quyết đơn thư tố cáo của công dân, chưa chủ động thực hiện kiểm tra, thanh tra phòng chống tham nhũng.

Vì vậy, trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh công tác quản lý một số ngành, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như: các dự án đầu tư lớn, trong điểm của thành phố; công tác quản lý thu hồi đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng cơ bản, đấu thầu, môi trường; các dự án có nguồn vốn nhà nước, dự án BOT, BT, quản lý tài chính, tài sản trong các doanh nghiệp có vốn nhà nước, cổ phần hoá doanh nghiệp…

Ngoài ra, TP tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa, phát hiện sai phạm, tham nhũng và xử lý kịp thời theo quy định…

Quang Phương
Theo Dân Việt