Chủ nhật, 20/06/2021 | 16:06
RSS

Thông tin xét đặc cách tốt nghiệp THPT mới nhất được Bộ GD-ĐT công bố

Thứ hai, 24/05/2021, 15:31 (GMT+7)

Thủ tục, đối tượng xét đặc cách tốt nghiệp THPT mới nhất ra sao? Bộ GD-ĐT vừa có quyết định về những vấn đề này.

Bộ GD-ĐT ban hành vừa Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD-ĐT. Tên thủ tục hành chính thay thế lần lượt là: Xét đặc cách tốt nghiệp THPT, Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT.

Trong đó, đáng chú ý là nội dung Xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Thông tin xét đặc cách tốt nghiệp THPT mới nhất được Bộ GD-ĐT công bố

Thí sinh đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi. Ảnh minh họa: LVN

Quy định xét đặc cách tốt nghiệp THPT mới nhất như sau:

Về trình tự thực hiện: Thí sinh nộp hồ sơ đặc cách cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi. Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi chịu trách nhiệm thu nhận và chuyển giao hồ sơ đặc cách cho Sở GD-ĐT.

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT xem xét, quyết định đặc cách cho thí sinh căn cứ hồ sơ và các quy định tại khoản 1, 2 Điều 37 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TTBGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Hồ sơ đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi; người học đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại bao gồm:

Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh.

Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt).

Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi.

Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12.

Hồ sơ đối với thí sinh là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ. Các tài liệu minh chứng thuộc đối tượng đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. (Mục 2, Điều 5 Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ ghi rõ: Vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thi đấu thể thao quốc gia hoặc quốc tế được xét đặc cách tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông nếu thời gian thi trùng với thời gian vận động viên tập huấn ở nước ngoài hoặc tham dự thi đấu tại các giải thể thao quốc tế).

Số lượng hồ sơ: 1 bộ. Thời hạn giải quyết theo hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GD-ĐT.

Cơ quan thực hiện là các Sở GD-ĐT.

Đối với người học đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hoặc có việc đột xuất đặc biệt trước ngày thi không quá 10 ngày hoặc ngay trong buổi thi đầu tiên, không thể dự thi: Xếp loại về học lực và hạnh kiểm cả năm ở lớp 12 đều từ khá trở lên.

Đối với người học đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường hợp bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt sau khi đã thi ít nhất một bài thi và không thể tiếp tục dự thi hoặc sau khi bị tai nạn, bị ốm hay có việc đột xuất đặc biệt tự nguyện dự thi số bài thi còn lại: Điểm của những bài đã thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT đều đạt từ 5 điểm trở lên, xếp loại ở lớp 12 có học lực từ trung bình trở lên, hạnh kiểm từ khá trở lên.

Quyết định số 1584/QĐ-BGDĐT bãi bỏ các nội dung liên quan đến các thủ tục: Xét đặc cách tốt nghiệp THPT quốc gia, Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia, Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia tại Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GD-ĐT.

 

D.T
Theo Dân Việt