XSHCM 25/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 23/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 18/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 16/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 11/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 9/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 4/3 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 25/2 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/2/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 16/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày16/2/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.