Xổ số miền nam – XSHCM 23/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 16/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 14/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 14/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 9/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 7/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 2/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/9/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 31/8/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 26/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/8/2019.
Xổ số miền nam – XSHCM 24/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/8/2019.
XSHCM 8/4 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/4/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 6/4 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/4/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
XSHCM 1/4 - Xổ số miền nam - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 2 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/4/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.
Xổ số miền nam - XSHCM 30/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 (XSHCM) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/3/2019 tại xổ số kiến thiết Hồ Chí Minh.