Hiệu trưởng Trường phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark sẵn sàng chi tiền ăn sáng cho nhân viên ở ngoài khi bị phụ huynh phản ánh ăn thực phẩm thừa của học sinh.
Theo phụ huynh học sinh có con đang học tại Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark, mong muốn nhà trường chỉ kinh doanh giáo dục thôi, đừng kinh doanh trên cả bữa ăn của các con trẻ.
Sau khi bị phụ huynh tố bếp ăn bán trú tại trường không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc nhập thực phẩm không rõ ràng...Trường Phổ thông Đoàn Thị Điểm Ecopark đã lên tiếng giải thích trên website.