Giá hồ tiêu hôm nay mức giá cao nhất 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay có mức giá cao nhất là 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay giảm ở một vài địa phương, mức giá cao nhất 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay có mức giá cao nhất là 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay vẫn chưa có gì thay đổi, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu cuối tuần hôm nay đi ngang tại hầu hết các thị trường Tây nguyên và miền Nam. Hiện giá tiêu dao động quanh 43.000-45.500 đồng/kg.
Thị trường giá nông sản hôm nay 3/8 ghi nhận giá tiêu vẫn đi ngang ở mức từ 44.000 – 46.000 đồng/kg
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay vẫn đi ngang, dao động từ 44.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay 31/7, tiếp tục đi ngang tại hầu hết các thị trường Tây nguyên và miền Nam. Hiện giá tiêu dao động từ 44.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đi ngang trong khoảng 44.000 - 45.500 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và thấp nhất tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên hôm nay hầu như không đổi, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại thị trường Tây Nguyên và miền Nam đi ngang, hiện dao động từ 44.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay chưa có biến động mới, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay giữ nguyên sau khi giảm giảm 500 đồng/kg tại tỉnh Bà Rịa- Vùng Tàu. Tính chung toàn vùng, giá tiêu dao động ở mức ở mức 44.000 - 46.000 đồng/kg.