Giá hồ tiêu hôm nay vẫn tiếp tục đi ngang, hiện giá hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.500 – 47.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu tiếp tục đi ngang, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.500 – 47.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay không đổi, dao động trong khoảng 44.000 - 46.500 đồng/kg. Trong đó, cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và thấp nhất nhất tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu tiếp tục đi ngang, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.500 – 47.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tiếp tục lặng sóng, chưa có biến động mới. Hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.500 – 47.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng đi ngang, hiện giá hồ tiêu tiêu Tây Nguyên và miền Nam đang dao động từ 44.500 – 47.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay mức cao nhất 47.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 44.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá tiêu hôm nay khu vực Tây Nguyên giảm 1.000 đồng/kg ở Gia Lai xuống 44.000 đồng/kg. Tính chung toàn vùng, giá tiêu dao động trong khoảng 44.000 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay dao động từ 44.000 - 46.500 đồng/kg tại các địa phương trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam.
Giá tiêu hôm nay đi ngang ở khu vực Tây Nguyên, dao động trong khoảng 44.000 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng ở khu vực Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục tăng, dao động từ 44.500 – 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tăng ở Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.500 – 46.500 đồng/kg.
Hôm nay, giá hồ tiêu tăng ở Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Phước, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.500 – 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay không có nhiều thay đổi, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam cao nhất ở mức 46.000 đồng/kg.