Giá thép hôm nay ngày 1/12/2023: thị trường thép nội địa không biến động. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải tăng 44 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 30/11/2023: thị trường thép nội địa tiếp tục tăng giá. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 16 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 29/11/2023: giảm 31 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn giảm do thị trường thận trọng sau khi Trung Quốc đưa ra cảnh báo về việc tăng cường giám sát thị trường.
Giá thép hôm nay ngày 28/11/2023: giảm 10 Nhân dân tệ trên sàn giao dịch, giá thép trong nước được dự báo có khả năng tăng.
Giá thép hôm nay ngày 27/11/2023: thị trường thép nội địa không biến động. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải tăng 28 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 6/2024.
Giá thép hôm nay ngày 25/11/2023: thị trường thép trong nước không có thay đổi. Trong khi đó, trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm xuống mức 3.629 Nhân dân tệ/tấn.
Giá thép hôm nay ngày 24/11/2023: Một số thương hiệu thép trong nước điều chỉnh giá bán tăng và giảm, trong đó có thương hiệu tăng cao nhất 410.000 đồng/tấn.
Giá thép hôm nay ngày 23/11/2023: thị trường thép nội địa duy trì giá bán. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 33 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 22/11/2023: thị trường thép nội địa điều chỉnh giá bán. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 20 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 21/11/2023: thị trường thép nội địa duy trì giá bán. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải tăng 58 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 20/11/2023: thị trường thép nội địa duy trì giá bán. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 29 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 19/11/2023: thị trường thép nội địa giữ bình ổn. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 29 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 18/11/2023: thị trường thép nội địa giữ bình ổn. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 29 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 17/11/2023: thị trường thép nội địa giữ bình ổn. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải tăng 30 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.