Giá thép hôm nay 16/12/2023: thị trường thép nội địa không biến động. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 3 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 15/12/2023: thị trường thép nội địa không biến động. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải giảm 3 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 14/12/2023: trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 5 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn phục hồi khi hy vọng xuất hiện trở lại.
Giá thép hôm nay ngày 13/12/2023: Giảm 3 Nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải, nhu cầu giảm gây áp lực lên giá quặng sắt.
Giá thép hôm nay ngày 12/12/2023: ghi nhận giá thép tiếp tục tăng lên mức 3.980 nhân dân tệ trên sàn giao dịch. Thép trong nước tiêu thụ thấp nhất trong 2 năm.
Giá thép hôm nay ngày 11/12/2023: ghi nhận giá thép tiếp tục tăng lên mức 3.980 nhân dân tệ trên sàn giao dịch. Giá thép trong nước ổn định so với phiên hôm qua.
Giá thép hôm nay ngày 10/12/2023: giá thép trong nước ổn định, giá nguyên liệu quặng sắt đồng loạt tăng trên các sàn giao dịch.
Giá thép hôm nay ngày 9/12/2023: trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng tới 61 Nhân dân tệ lên 4.006 Nhân dân tệ/tấn, thép trong nước tăng giá.
Giá thép hôm nay ngày 8/12/2023: thị trường thép nội địa không biến động. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải tăng 51 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 7/12/2023: Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 20 Nhân dân tệ lên mức 3.923 Nhân dân tệ/tấn, thị trường thép nội có dấu hiệu khởi sắc.
Giá thép hôm nay ngày 6/12/2023: thị trường thép nội địa không biến động. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải tăng 6 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 5/2024.
Giá thép hôm nay ngày 5/12/2023: nhiều thương hiệu thép trong nước điều chỉnh giá bán. Trong khi đó, trên sàn giao dịch Thượng Hải dừng ở mức 3.838 Nhân dân tệ/tấn.
Giá thép hôm nay ngày 4/12/2023: thị trường thép nội địa không biến động. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 3.970 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 6/2024.
Giá thép hôm nay ngày 2/12/2023: thị trường thép nội địa không biến động. Trong khi đó, sàn giao dịch Thượng Hải tăng 7 Nhân dân tệ/tấn với thép cây kỳ hạn tháng 6/2024.