Giá hồ tiêu hôm nay 31/7, tiếp tục đi ngang tại hầu hết các thị trường Tây nguyên và miền Nam. Hiện giá tiêu dao động từ 44.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đi ngang trong khoảng 44.000 - 45.500 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và thấp nhất tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên hôm nay hầu như không đổi, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại thị trường Tây Nguyên và miền Nam đi ngang, hiện dao động từ 44.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay chưa có biến động mới, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.000 – 46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay giữ nguyên sau khi giảm giảm 500 đồng/kg tại tỉnh Bà Rịa- Vùng Tàu. Tính chung toàn vùng, giá tiêu dao động ở mức ở mức 44.000 - 46.000 đồng/kg.
Chịu sức ép cung vượt cầu, giá tiêu hôm nay 25/7 tiếp tục giảm 500 đồng/kg tại một số địa phương, dao động quanh mức 44.000-46.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu ở khu vực Tây Nguyên đi ngang, hiện dao động từ 44.000 – 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay dao động từ 44.000 – 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại thị trường Tây Nguyên và Đông nam bộ đứng yên và dao động quanh mức 44.000 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay tại thị trường Tây Nguyên và Đông nam bộ đứng yên và dao động quanh mức 44.000 - 46.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay ở khu vực Tây Nguyên hôm nay ở khu vực Tây Nguyên đi ngang tại hầu hết các tỉnh. Duy nhất tỉnh Đồng Nai ghi nhận giá tiêu giảm 500 đồng/kg.
Giá tiêu ở khu vực Tây Nguyên hôm nay đi ngang, dao động ở mức ở mức 44.500 - 46.500 đồng/kg. Trong đó, cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu và thấp nhất nhất tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay ở Tây nguyên và Đông Nam bộ tiếp tục đứng yên, hiện dao động từ 44.000 – 46.000 đồng/kg.