Giá hồ tiêu hôm nay chưa có biến động mới, mức giá cao nhất là 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay có mức giá cao nhất 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay chưa có biến động mới, cao nhất ở mức 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay có mức giá cao nhất là 45.000 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất là 42.500 đồng được ghi nhận tại Đồng Nai sau khi giảm 500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay không đổi với mức giá cao nhất 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu trong tuần qua giảm vào nhưng ngày đầu tuần và đi ngang vào cuối tuần. Hiện dao động ở mức 42.500 - 45.000 đồng/kg.
Giá hồ tiêu hôm nay mức giá cao nhất 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay có mức giá cao nhất là 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay giảm ở một vài địa phương, mức giá cao nhất 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay có mức giá cao nhất là 45.000 đồng/kg được ghi nhận ở Bà Rịa - Vũng Tàu, thấp nhất 43.000 đồng tại Đồng Nai.
Giá hồ tiêu hôm nay vẫn chưa có gì thay đổi, hiện giá tiêu Tây Nguyên và miền Nam dao động từ 44.000 – 45.500 đồng/kg.
Giá hồ tiêu cuối tuần hôm nay đi ngang tại hầu hết các thị trường Tây nguyên và miền Nam. Hiện giá tiêu dao động quanh 43.000-45.500 đồng/kg.
Thị trường giá nông sản hôm nay 3/8 ghi nhận giá tiêu vẫn đi ngang ở mức từ 44.000 – 46.000 đồng/kg
Giá hồ tiêu Tây Nguyên và miền Nam hôm nay vẫn đi ngang, dao động từ 44.000 – 45.500 đồng/kg.