Cập nhật giá gas hôm nay 21/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tiếp tục tăng mạnh
Cập nhật giá gas hôm nay 20/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tiếp đà tăng mạnh phiên đầu tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 19/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tăng mạnh phiên đầu tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 18/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới ghi nhận giảm mạnh trong phiên cuối tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 17/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới giảm mạnh phiên cuối tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 16/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên sáng ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế biến động liên tục, tăng mạnh trong phiên sáng nay sau khi giảm sâu ngày hôm qua.
Cập nhật giá gas hôm nay 15/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên sáng ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới quay đầu giảm mạnh.
Cập nhật giá gas hôm nay 14/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên sáng ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tăng nhẹ.
Cập nhật giá gas hôm nay 13/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên sáng ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới giảm nhẹ.
Cập nhật giá gas hôm nay 12/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên sáng ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tiếp tục tăng nhẹ.
Cập nhật giá gas hôm nay 11/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên sáng ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tiếp đà giảm mạnh.
Cập nhật giá gas hôm nay 10/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới quay đầu giảm mạnh.
Cập nhật giá gas hôm nay 9/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên sáng ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tiếp tục tăng nhẹ.
Cập nhật giá gas hôm nay 8/5, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá trong phiên sáng ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tăng mạnh trở lại sau phiên giảm nhẹ ngày hôm qua.