Cập nhật giá gas hôm nay 18/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tăng nhẹ 0,5% so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Cập nhật giá gas hôm nay 17/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới quay đầu tăng trở lại.
Cập nhật giá gas hôm nay 16/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tiếp tục giảm nhẹ phiên đầu tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 15/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tăng nhẹ phiên cuối tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 14/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tăng nhẹ phiên cuối tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 13/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới đảo chiều giảm nhẹ phiên cuối tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 12/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới bất ngờ tăng nhẹ 0,38% phiên sáng nay.
Cập nhật giá gas hôm nay 11/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới đảo chiều giảm trở lại.
Cập nhật giá gas hôm nay 10/6, thị trường gas trong nước duy trì mức ổn định sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới quay đầu tăng trở lại.
Cập nhật giá gas hôm nay 9/6, thị trường gas trong nước đi ngang sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới giảm nhẹ 1% phiên đầu tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 8/6, thị trường gas trong nước đi ngang sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới duy trì mức ổn định so với phiên giao dịch ngày hôm qua.
Cập nhật giá gas hôm nay 7/6, thị trường gas trong nước đi ngang sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tăng mạnh phiên cuối tuần.
Cập nhật giá gas hôm nay 6/6, thị trường gas trong nước đi ngang sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tiếp tục tăng nhẹ.
Cập nhật giá gas hôm nay 5/6, thị trường gas trong nước đi ngang sau khi điều chỉnh giá ngày 1/5; trong khi đó giá gas thế giới tiếp đà tăng trở lại trong những phiên gần đây.