Căn cứ vào phân loại, đánh giá, xác định cấp độ dịch Covid-19 mới nhất, 169/173 xã, phường, thị trấn của Quảng Ngãi là vùng xanh, vàng nên toàn bộ học sinh các bậc học đều đến trường.
Với các trường tiểu học ở vùng xanh, học sinh có thể học chính khóa học 2 buổi/ngày hoặc bán trú cho tất cả các khối theo nhu cầu phụ huynh từ 14/2.
Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 7/2 cả nước sẽ có trên 17 triệu học sinh và trẻ non đến trường học trực tiếp.
Theo TS Vũ Thu Hương, chỉ với 8 bước đơn giản, phụ huynh có thể dễ dàng giải quyết vấn đề trẻ khóc lóc không chịu đến trường.