Sự kiện đẫm máu diễn ra trước phủ Khai Phong vào đúng ngày Bao Chửng qua đời đã từng gây chấn động khắp kinh thành và thậm chí còn kinh động đến cả Hoàng đế đương triều.
Mã Hán của Bao Thanh Thiên tham gia nhiều phim để trả nợ nhưng hầu hết các vai không có nhiều đột phá và số tiền thù lao cũng chỉ đủ để duy trì một mức sống bình dân.
Không lập gia đình, không vợ con nên ở tuổi đã xế chiều, Công Tôn Sách của Bao Thanh Thiên có nhiều lo lắng trăn trở, nhất là trái gió trở trời và ốm đau.
Dương Hùng đóng vai Trương Long trong Bao Thanh Thiên vì vỡ nợ mà rơi vào cảnh bần hàn, bi đát, đến nỗi phải xin vợ cho đi đóng phim giường chiếu để mưu sinh.
Trong dàn sao Bao Thanh Thiên, Hà Gia Kính là tài tử được yêu thích nhất. Tuy nhiên, trước khi nổi tiếng, "Triển Chiêu" từng phải đi bê trà, làm phục vụ cho các xưởng phim.