Thứ năm, 09/02/2023 | 15:38
RSS

Sở GD&ĐT TP HCM nghiêm cấm công chức, viên chức tự ý đi nước ngoài mà không xin phép

Thứ bảy, 03/12/2022, 12:08 (GMT+7)

Trong quy chế mới ban hành, Sở GD&ĐT TP HCM nghiêm cấm công chức, viên chức, người lao động tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc tự ý đi nước ngoài trước khi được Sở GD&ĐT chấp thuận, đi quá thời gian quy định mà không xin phép.

Sự kiện:
TP.HCM

Sở giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM mới đây đã ban hành quy chế về quản lý và xét duyệt công chức, viên chức và người lao động đi nước ngoài. Quy chế này được áp dụng kể từ ngày 1/12/2022.

Theo quy chế này, Sở GD&ĐT TP HCM nghiêm cấm công chức, viên chức, người lao động tự ý đi nước ngoài mà không xin phép hoặc tự ý đi nước ngoài trước khi được Sở GD&ĐT chấp thuận, đi quá thời gian quy định mà không xin phép.

Nghiêm cấm công chức, viên chức, người lao động mang theo vũ khí trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện nghiệp vụ, tiền, tài sản được cơ quan đơn vị giao quản lý khi đi nước ngoài, trừ trường hợp vì mục đích công vụ và cơ quan có thẩm quyền cho phép; Mang theo tài liệu của Đảng, Nhà nước và cơ quan đơn vị đi nước ngoài khi chưa được Sở GD&ĐT cho phép;

Nghiêm cấm sử dụng ngân sách nhà nước để đi nước ngoài phục vụ việc riêng, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ vào mục đích kinh doanh hoặc đi nước ngoài về việc riêng; Không trung thực khi kê khai mục đích đi nước ngoài, đi không đúng quốc gia do Sở GD&ĐT cho phép.

Sở GD&ĐT TP HCM nghiêm cấm công chức, viên chức tự ý đi nước ngoài mà không xin phép

Sở Giáo dục và Đào tạoTP HCM

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT cũng cấm việc đi nước ngoài về việc riêng nhưng kinh phí do cơ quan doanh nghiệp trong và ngoài nước đài thọ, trừ trường hợp như có thư mời đích danh và được cấp có thẩm quyền cho phép đi nước ngoài; trúng thưởng chương trình khuyến mãi, chương trình tặng thưởng của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Ngoài ra, quy chế cũng quy định không xét duyệt đi nước ngoài về việc công đối với công, viên chức và người lao động đang trong thời gian bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài về việc công không quá 2 lần trong một năm. Nếu quá 2 lần trong một năm phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cấp có thẩm quyền.

Không bố trí 2 lãnh đạo chủ chốt của một cơ quan, đơn vị cùng tham gia một đoàn đi công tác nước ngoài, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận bằng văn bản...

Quy chế nêu rõ, Chủ tịch UBND TP HCM sẽ có thẩm quyền xét duyệt, quyết định, cho phép công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài trong các trường hợp sau: đi nước ngoài về việc công, việc riêng không có thư mời đích danh từ 3 tháng trở lên; công chức đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND TP; đi nước ngoài về việc công theo đoàn có người của từ 2 cơ quan đơn vị trở lên; đi nước ngoài về việc riêng nhưng có thư mời đích danh.

Giám đốc Sở GD&ĐT TP HCM sẽ có thẩm quyền xét duyệt, quyết định, cho phép công chức, viên chức, người lao động đi nước ngoài trong các trường hợp sau: đi nước ngoài về việc riêng không có thư mời đích danh trong thời gian từ 1 ngày - dưới 3 tháng; chịu trách nhiệm cho phép đi nước ngoài về việc công quá 2 lần/năm về việc công dưới 3 tháng.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại