Thứ bảy, 04/02/2023 | 17:28
RSS

Sẽ sáp nhập 2 trường ở Hà Nội để nâng cao chất lượng đào tạo

Thứ hai, 12/12/2022, 10:42 (GMT+7)

Theo chủ trương của Thành ủy và UBND TP.Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây sẽ sáp nhập vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vào giai đoạn 2021-2025.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo Thủ đô giai đoạn 2021-2025.

Các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi của đề án này gồm 2 trường là Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Theo Đề án mục tiêu chung đề án hướng đến nâng cao chất lượng các thành tố chất lượng, từ đó nâng cao chất lượng tổng thể của các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi đề án, phục vụ cho nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, thực hiện Chương trình 6 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025".


Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: HNMU

Mục tiêu 100% giảng viên, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đạt yêu cầu phẩm chất, trình độ đào tạo, năng lực thực tế và được bồi dưỡng chuyên môn hằng năm; 30-35% đội ngũ giảng viên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội; 15% của trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây đạt trình độ tiến sĩ vào năm 2025.

Cùng với đó, xây dựng 13 chương trình đào tạo trình độ đại học, 8 thạc sĩ, 1 chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ, 4 chương trình đào tạo chất lượng cao được xây dựng và mở mã ngành. Giữ vững quy mô tuyển sinh đối với 2 cơ sở đào tạo đối với các ngành hiện có và tăng quy mô tuyển sinh hàng năm 3-5%, đồng thời, mở rộng đào tạo ngành 2, đào tạo song ngành; tổ chức tự đánh giá 12 chương trình đào tạo trình độ đại học; 12 chương trình đào tạo trình độ đại học được tổ chức đánh giá ngoài và đạt chất lượng kiểm định, được cấp giấy chứng nhận bởi trung tâm kiểm định; 2 chương trình đào tạo trình độ đại học trong các lĩnh vực Ngôn ngữ và Khoa học giáo dục được kiểm định theo tiêu chuẩn của các trường đại học Đông Nam Á và được cấp phép đạt tiêu chuẩn chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á.

Mỗi năm biên soạn 8 giáo trình/ngành đào tạo, hệ thống học liệu điện tử được xây dựng đảm bảo phục vụ đầy đủ cho giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên ở từng môn học của tất cả chương trình đào tạo… Theo chủ trương của Thành ủy và UBND TP.Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây sẽ sáp nhập vào Trường Đại học Thủ đô Hà Nội vào giai đoạn 2021-2025. Đến năm 2025, các cơ sở đào tạo của Thủ đô Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên.

Tào Nga
Theo Dân Việt