Thứ bảy, 04/02/2023 | 15:02
RSS

Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi xe ô tô bị mất, hư hỏng

Thứ ba, 29/11/2022, 12:02 (GMT+7)

Theo Nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô mới ban hành, người trúng đấu giá được quyền giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ô tô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được.

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Nghị quyết này áp dụng đối với cơ quan được Bộ Công an giao tổ chức đấu giá; tổ chức đấu giá tài sản; đấu giá viên; tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đấu giá biển số xe ô tô.

Theo nghị quyết này, biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là biển số xe ôtô nền màu trắng, chữ và số màu đen, trừ biển số cấp cho xe ô tô của doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, xe ô tô của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài, xe ô tô của tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và người nước ngoài.

Bộ Công an tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ôtô, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá; biển số xe ô tô không được lựa chọn để đấu giá, biển số xe ô tô đấu giá không thành được chuyển ngay vào hệ thống đăng ký, quản lý xe để đăng ký theo quy định.

Mức giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Tiền đặt trước bằng giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá và bước giá là 5 triệu đồng. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Hình thức đấu giá được quy định là đấu giá trực tuyến theo phương thức trả giá lên. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đấu giá biển số xe ô tô. Khi hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đấu giá, hoặc có nhiều người đăng ký nhưng chỉ có một người tham gia, hoặc có nhiều người tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì biển số xe ô tô đưa ra đấu giá được chuyển nhượng cho người đó.

Người trúng đấu giá được giữ lại biển số khi xe ô tô bị mất

Ảnh minh họa

Nghị quyết cũng nêu rõ, người trúng đấu giá biển số xe ô tô được cấp văn bản xác nhận biển số xe ôtô trúng đấu giá sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá; được đăng ký biển số xe ô tô trúng đấu giá gắn với xe ô tô thuộc sở hữu của mình tại cơ quan công an nơi quản lý biển số xe ô tô trúng đấu giá hoặc nơi người trúng đấu giá đăng ký thường trú, đặt trụ sở;

Được giữ lại biển số xe ô tô trúng đấu giá trong trường hợp xe ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho để đăng ký cho xe khác thuộc sở hữu của mình trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm xe ôtô bị mất, hư hỏng không thể sử dụng được hoặc được chuyển giao quyền sở hữu...

Người trúng đấu giá biển số xe ôtô nộp đủ số tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có văn bản phê duyệt kết quả đấu giá; tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký, cấp biển số xe ô tô.

Bên cạnh đó, thực hiện thủ tục đăng ký xe ôtô để gắn biển số trúng đấu giá trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số xe ôtô trúng đấu giá; trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì thời hạn này được kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 6 tháng.

Sau thời hạn quy định, người trúng đấu giá biển số xe ô tô không thực hiện thủ tục đăng ký xe ôtô để gắn biển số trúng đấu giá thì biển số xe ôtô trúng đấu giá được chuyển vào hệ thống đăng ký, quản lý xe và người trúng đấu giá không được hoàn trả số tiền trúng đấu giá đã nộp; không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ôtô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại