Thứ hai, 25/01/2021 | 23:26
RSS

Mức lương hưu thay đổi thế nào kể từ năm 2021?

Thứ ba, 08/12/2020, 12:26 (GMT+7)

Bộ luật Lao động 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Điểm đáng chú ý trong bộ luật này là người lao động sẽ phải tăng thời gian làm việc và đóng BHXH trước thời gian nhận lương hưu.

Cụ thể, theo điểm a khoản 2 Điều 56 và điểm a khoản 2 Điều 74 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, kể từ năm 2021, để hưởng được mức lao động này, lao động nam sẽ phải đảm bảo làm việc đủ 60 tuổi 3 tháng, lao động nữ sẽ phải đảm bảo làm việc đủ 55 tuổi 4 tháng. Sau năm 2021, số tuổi làm việc trước hưởng lương hưu sẽ tăng thêm theo chu kỳ. Với lao động nam, mỗi năm sẽ tăng thêm 3 tháng, lao động nữ sẽ tăng thêm 4 tháng. Dự kiến, mức tăng tuổi hưởng lương hưu sẽ chạm ngưỡng ở mức nam 62 tuổi vào năm 2028. Với người lao động nữ, năm 2035 sẽ chạm ngưỡng 60 tuổi.

Mức lương hưu thay đổi thế nào kể từ năm 2021?
Mức lương hưu thay đổi là hệ quả trực tiếp của chính sách tăng số tuổi hưởng lương hưu đã được Quốc hội phê duyệt.

Không chỉ có các thay đổi về tuổi hưởng lương hưu mà người lao động cũng sẽ phải đảm bảo các yêu cầu về số năm đóng bảo hiểm. Trong đó, muốn hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội thì lao động nam phải đóng bảo hiểm xã hội 19 năm (tăng 01 năm so với năm 2020).

Bộ luật cũng quy định rõ về tăng giảm mức hưởng lương với số năm tham gia BHYT. Cụ thể, thêm một năm đóng BHYT, mức hưởng lương sẽ tăng 2%. Trong trường hợp người lao động nghỉ hưu sớm trước tuổi một năm, mức hưởng lương sẽ bị giảm 2%. Từ năm 2022 trở đi, lao động nam phải đóng BHXH đủ 20 năm trở lên mới có thể hưởng lương hưu ở mức 45%. Với lao động nữ, thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng mức lương hưu 45% vẫn duy trì ở mức 15 năm. Lao động nữ sẽ được hưởng lương hưu với mức 75% trong điều kiện đóng bảo hiểm đủ 30 năm.

Đối với trường hợp về hưu trước tuổi, người lao động sẽ được hưởng nguyên lương trong trường hợp đóng đủ 20 năm BHXH và không nghỉ hưu trước 5 năm so với tuổi hưởng lương hưu của người lao động làm trong điều kiện lao động bình thường.

Riêng các cán bộ, công nhân, viên chức bị tinh giảm biên chế sẽ có chế độ riêng. Cụ thể, lao động nam đủ 50 đến 53 tuổi, lao động nữ đủ 46 tuổi đến 48 tuổi có 15 năm làm việc trong các môi trường độc hại hoặc nơi có phụ cấp từ 0.7 trở lên sẽ được hỗ trợ 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Đồng thời, người lao động sẽ không bị trừ phần trăm tiền lương theo Bộ Luật Lao động năm 2019.

Huy Hoàng
Theo Gia đình Xã hội