Thứ tư, 23/01/2019 | 09:19
RSS

Khánh Hòa: Cần làm rõ trách nhiệm của Cục THADS tỉnh khi không kê biên QSDĐ?

28-05-2018 16:31:46

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Cát Trắng có đơn kiến nghị về việc Cục THADS tỉnh Khánh Hòa chỉ kê biên tài sản của đơn vị tại dự án Khu du lịch Cát Trắng - Dốc Lết mà không kê biên quyền sử dụng đất.

Khánh Hòa1
UBDN tỉnh Khánh Hòa cần làm rõ trách nhiệm của Cục THADS tỉnh khi không kê biên QSDĐ

Dự án Khu du lịch Cát Trắng - Dốc Lết được hình thành trên diện tích 119.998,3m2 đất tại phường Ninh Hải và phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Khu du lịch này đã đi vào hoạt động từ nhiều năm nay do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng (Công ty Cát Trắng) làm chủ đầu tư.

Ngày 17/01/2013, UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 211/QĐ-UBNĐ cho phép Công ty Cát Trắng được chuyển mục đích sử dụng 41.282,3m2 đất sản xuất kinh doanh (trong 119.998,3m2 đất) sang đất ở với thời hạn ổn định lâu dài; diện tích còn lại 78.716m2 là đất sản xuất kinh doanh được thuê đến ngày 16/7/2054 theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.

Trong khi Công ty Cát Trắng đang tiến hành thu xếp tiền trả nợ gốc và lãi, Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa đã tiến hành kê biên để bán đấu giá tài sản của Công ty Cát Trắng, gồm: “toàn bộ tài sản trên đất và quyền sử dụng đất”.

Ngày 01/08/2017, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa có quyết định rút hồ sơ thi hành án nêu trên để thi hành. Tiếp đó, ngày 11/10/2017, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có quyết định hủy bỏ Quyết định kê biên nêu trên của Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa đối với quyền sử dụng 41.282,3m22 đất và giữ nguyên quyết định kê biên phần tài sản trên đất.

Ngày 25/1/2018, Công ty Cát Trắng đã nộp đủ tiền sử dụng đất cho việc chuyển mục đích sử dụng 41.282,3m2 từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở với số tiền là 16.016.890.800 đồng.

Tại văn bản số: 1961/BTMT-TTr của Bộ Tài nguyên & Môi trường ký ngày 18/4/2018 gửi Công ty Cát Trắng, trong đó có nêu rõ, ý kiến của Bộ TN&MT như sau: “Ngày 25/1/2018, Công ty Cát Trắng nộp đủ tiền cho việc chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà nước, do vậy Công ty sẽ được Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Văn phòng đăng ký Đất đai (trực thuộc Sở TN&MT) cập nhập, chỉnh lý biến động trên giấy CNQSDĐ đã cấp từ loại đất sản xuất kinh doanh sang đất ở (có thời hạn sử dụng ổn định lâu dài) đối với diện tích 41.282,3m2 theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai. Công ty có các quyền và nghĩa vụ của tổ chức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 174 của Luật Đất đai 2013”.

Mặc dù văn bản đã chỉ rõ như vậy, nhưng đến nay Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa làm xong các thủ tục để cấp GCNQSDĐ cho Công ty Cát Trắng.

Sau khi Công ty Cát Trắng nộp đủ tiền sử dụng đất cho Nhà nước, Công ty có đề nghị Cục THADS tỉnh Khánh Hòa kê biên bổ sung quyền sử dụng 41.282,3m2 đất ở. Ngày 30/1/2018, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 02/QĐ-CTHADS giải quyết khiếu nại của Công ty Cát Trắng với nội dung: không chấp nhận khiếu nại của Công ty Cát Trắng vì Công ty đã nộp đủ tiền sử dụng đất nhưng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa không nhận được văn bản nào của cơ quan có thẩm quyền xác định Công ty Cát Trắng có đủ quyền theo quy định tại Điều 174 Luật Đất đai 2013.

Vì lý do đó, ngày 27/2/2018, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa thuê một công ty bán đấu giá tài sản trên đất của Công ty Cát Trắng. Ngày 10/5/2018, Cục THADS tỉnh Khánh Hòa đã cưỡng chế để giao tài sản trên đất cho người mua tài sản đấu giá.

Điều vô lý là, tài sản đã bán đấu giá là các công trình xây dựng gắn liền trên đất (không thể tách rời với quyền sử dụng đất), cho nên ngày 17/4/2018, Tòa án Nhân dân thị xã Ninh Hòa ra Quyết định số 01/2018/QĐ-BPKCTT: “cấm chuyển dịch quyền tài sản đối với toàn bộ tài sản gắn liền với đất…thuộc khu du lịch Cát Trắng – Dốc Lết, Ninh Hòa, được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 802580 ngày 22/6/2016 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cát Trắng”. Có lẽ vì lý do đó, cho nên Cục THADS tỉnh không kê biên quyền sử dụng đất nhưng lại cưỡng chế Công ty Cát Trắng giao cả quyền sử dụng 41.282,3m2 đất cho người mua bán đấu giá.

Luật sư Vũ Văn Toàn, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết: Việc Cục THADS tỉnh Khánh Hòa thuê một công ty bán đấu giá tài sản trên đất của Công ty Cát Trắng mà không kê biên quyền sử dụng 41.282,3m2 đất là không đúng pháp luật.

Vì Công ty Cát Trắng có quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 174 Luật Đất đai năm 2013. Trước đó, ngày 17/1/2013, UBND tỉnh đã ký văn bản số: 211/QĐ-UBND cho phép Công ty Cát Trắng chuyển dịch 41.282,3m2 trong tổng số 119.998,3m2 sang đất ở. Cục Thuế tỉnh cũng đã có văn bản xác nhận công ty nộp đủ tiền sử dụng đất ở vào ngân sách nhà nước…

Mặt khác, tại Điều 94 Luật THADS năm 2014 có nêu: “Khi kê biên tài sản là công trình xây dựng gắn liền với đất phải kê biên cả quyền sử dụng đất, trừ trường hợp quyền sử dụng đất không được kê biên theo quy định của pháp luật hoặc việc tác rời tài sản kê biên và đất không làm giảm đáng kể giá trị tài sản đó”.

Điều 110 Luật THADS năm 2014 nêu: “Người phải thi hành án chưa được cấp GCNQSDĐ mà thuộc trường hợp được cấp GCNQSDĐ theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc diện quy hoạch phải thu hồi đất, nhưng chưa có quyết định thu hồi thì vẫn được kê biên, xử lý quyền sử dụng đất đó”.

Còn Điều 111 Luật THADS năm 2014 quy định: “Khi kê biên quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu của người phải thi hành án thì kê biên cả quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất”.

Đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa vào cuộc làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan nếu xảy ra sai phạm.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN