Thứ năm, 01/12/2022 | 04:15
RSS

Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non

Thứ năm, 13/10/2022, 06:34 (GMT+7)

UBND thành phố Đà Nẵng giao UBND các quận, huyện chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện và tuân thủ nguyên tắc trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Ngày 12/10, UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản số 5565/UBND-SGDĐT về tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố nhằm chấn chỉnh để công tác quản lý đi vào nền nếp, đảm bảo kỉ cương, tránh được hiện tượng bạo hành và tạo môi trường chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được an toàn, thân thiện.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện chỉ đạo việc kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện và tuân thủ nguyên tắc trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình giáo dục mầm non; kiện toàn đội ngũ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, chủ cơ sở, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục mầm non theo đúng quy định tại Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 về ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập và tư thục.

Phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ, không để xảy ra hiện tượng bạo hành trẻ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện theo phương châm "chơi bằng học, học mà chơi"; thực hiện nghiêm túc Thông tư số 45/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

Đà Nẵng yêu cầu chấn chỉnh hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Giáo dục & Thời đại.

Phòng GD&ĐT tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lí nhà nước đối với các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với cơ sở giáo dục mầm non; đẩy mạnh hoạt động hậu kiểm, phúc tra các điều kiện sau cấp phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non độc lập; kiên quyết đình chỉ các cơ sở giáo dục mầm non độc lập không đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành; xử lí nghiêm những cá nhân, tổ chức xâm phạm đến thân thể, tính mạng của trẻ. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư trong việc quản lý cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là cơ sở giáo dục mầm non độc lập; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non độc lập trên địa bàn.

UBND thành phố giao Sở GD&ĐT phối hợp với UBND các quận, huyện và các tổ chức, ban, ngành liên quan, tổ chức thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới trong chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương trẻ trong đội ngũ giáo viên và chủ cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kĩ năng chăm sóc, giáo dục trẻ, phòng tránh tai nạn thương tích cho người chăm sóc trẻ, các bậc cha mẹ và cộng đồng.

Hiệu trưởng/chủ đầu tư/chủ cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu cơ sở giáo dục mầm non nào trên địa bàn để xảy ra hiện tượng bạo hành trẻ.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại