Thứ ba, 28/09/2021 | 16:53
RSS

Công văn đổi tên trạm thu giá sai mốc thời gian do lỗi... chuyên viên

Thứ hai, 04/06/2018, 14:12 (GMT+7)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam giải thích trong văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc soạn và ban hành công văn ngày 9-3-2018, yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành việc đổi tên "trạm thu phí" thành "trạm thu giá" trước ngày 7-3.

Công văn đổi tên trạm thu giá sai mốc thời gian do lỗi... chuyên viên
Trạm thu phí Cao Bồ - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thay bảng thành trạm thu giá - Ảnh: TUẤN PHÙNG

Theo ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam vào ngày 9-3-2018, cơ quan này đã ban hành công văn số 1296/TCĐBVN-TC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong việc sử dụng thống nhất một số cụm từ như "mức giá", "trạm thu giá", "đơn vị thu giá".

Lý do ban hành công văn này là do Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017 chuyển phí sử dụng đường bộ các dự án đầu tư để kinh doanh thành giá dịch vụ sử dụng đường bộ và thực hiện theo quy định của Luật Giá.

Theo đó, Bộ giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải  quản lý. 

Thông tư này  quy định trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đổi với phương tiện đường bộ.

Công văn đổi tên trạm thu giá sai mốc thời gian do lỗi... chuyên viên
Công văn số 1296/TCĐBVN-TC hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đổi biển hiệu "trạm thu phí" thành "trạm thu giá"

Về việc ban hành văn bản số 1296/TCĐBVN-TC, ngày 2-3-2018, Vụ Tài chính Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký để ban hành công văn hỏa tốc. 

Trong đó yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các Tổng công ty thực hiện hoàn thành việc thay thế biển hiệu "trạm thu phí" thành "trạm thu giá" trước ngày 7-3-2018 và các Cục quản lý đường bộ kiểm tra, báo cáo về Tổng cục Đường bộ  trước ngày 10-3-2018.

Tuy nhiên, công văn do Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Mạnh Thắng ký ban hành vào ngày 9-3-2018, vượt quá thời gian yêu cầu kết thúc triển khai thực hiện đối với các đơn vị ВОТ do các chuyên viên được giao nhiệm vụ đã chưa sát sao, dẫn đến sai sót nêu trên.

Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Huyện cho biết cơ quan này đã họp, yêu cầu cá nhân liên quan kiểm điểm, giải trình. 


Xem thêm: 
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể: Nhiều trạm BOT sai vị trí, mong cử tri 'thông cảm'​
 

Tuấn Phùng
Theo Tuổi trẻ