Thứ năm, 22/08/2019 | 06:55
RSS

Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên: Bất thường hàng loạt gói thầu trúng sát giá?

15-05-2019 14:26:15

Hàng loạt gói thầu có mức tiết kiệm siêu thấp tại Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên khiến dư luận đặt ra câu hỏi về sự “thất thoát” nguồn kinh phí tại Chi cục này.

Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên: Bất thường hàng loạt gói thầu trúng sát giá?
Bảo vệ, phát triển rừng là nhiệm vụ hàng đầu của Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên. Trong ảnh, lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên điều tra một vụ phá rừng. Ảnh: Báo Thái Nguyên.

Là cơ quan có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bảo vệ rừng với các công việc như: Quản lý hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; trực tiếp tổ chức bảo vệ các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; xây dựng lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành; thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản..., hàng năm Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên được cấp kinh phí từ ngân sách để thực hiện các công việc nêu trên và phải thông qua hoạt động đấu thầu. 

Tuy nhiên, theo tài liệu chúng tôi có được về hoạt động đấu thầu ở Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho thấy, cps không ít “bất thường” tại hàng loạt gói thầu mức tiết kiệm siêu thấp. Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài khiến dư luận đặt câu hỏi có hay không việc “thất thoát” nguồn kinh phí tại Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên?

Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên: Bất thường hàng loạt gói thầu trúng sát giá?
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Những kế hoạch lớn của UBND tỉnh Thái Nguyên

Là tỉnh miền núi, Thái Nguyên có hàng trăm ngàn ha rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất, đất lâm nghiệp... do đó hoạt động bảo vệ, phát triển rừng luôn được UBND tỉnh Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là tronng những năm trở lại đây. Như năm 2018, hàng loạt kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng được phê duyệt. Đơn cử:

Ngày 12/3/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định số 647/QĐ-UBND phê duyệt đề cương kỹ thuật Đề án: "Xác lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Hồ Núi Cốc".

Tiếp đó ngày 01/08/2018, UBND tỉnh Thái Nguyên cho ra đời Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 về phê duyệt dự toán kinh phí Đề án "Xác lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Hồ Núi Cốc".

Sau đó không lâu, UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Đề án nêu trên, giao Chi cục Kiểm lâm là chủ đầu tư.

Hay như Dự án “Trồng rừng sản xuất, phòng hộ, xây dựng Vườn cây Bác Hồ tại ATK và nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020” cũng là chương lớn trong bảo vệ, phát triển rừng của UBND tỉnh Thái Nguyên...

Trên cơ sở của những dự án được phê duyệt như trên, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên được giao thực hiện nhiều gói thầu nằm trong thành phần triển khai các dự án. Tuy nhiên, điều tra của phóng viên cho thấy có dấu hiệu bất thường tại những gói thầu mà Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên là chủ đầu tư khi tỉ lệ tiết kiệm nguồn vốn chỉ ở con số vài trăm nghìn. Thậm chí có không ít gói thầu diễn ra tình trạng trúng thầu bằng giá.

Những “bất thường” này khiến dư luận không thể cho rằng đã xảy ra sự “thất thoát” ở Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên và nguồn vốn thất thoát này (nếu có) đã chảy vào túi ai?

“Bất thường” các gói thầu tiết kiệm thấp ở nhiều lĩnh vực? 

Theo hồ sơ, tài liệu có thể thấy các gói thầu trúng sát giá, bằng giá tại cơ quan này là một “chuỗi” bởi sự lặp đi lặp lại và kéo dài từ năm này quan năm khác, cũng như diễn ra ở các lĩnh vực từ thi công xây dựng công trình (xây lắp-PV), mua sắm hàng hóa cho đến tư vấn thiết kế... Đơn cử một số gói thầu trúng sát giá tại Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên sau:

Ngày 2/11/2018, kết thúc quá trình lựa chọn nhà thầu, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên ra Quyết định phê duyệt (QĐPD) số 1190/QĐ-CCKL lựa chọn Trung tâm Viễn thám và Công nghệ thông tin là đơn vị trúng thầu của gói: Tư vấn Xác lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Hồ Núi Cốc, thuộc Đề án xác lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Hồ Núi Cốc.

Giá gói thầu là 1.448.913.198 đồng. Giá trúng là 1.448.000.000 đồng. Một gói thầu có giá gần 1,5 tỷ đồng nhưng tiết kiệm nguồn vốn chưa đạt được 1 triệu đồng là con số rất khó hiểu? Gói thầu này sử dụng nguồn vốn của ngân sách tỉnh Thái Nguyên. Tìm hiểu của PV cho thấy, người ký QĐPD là ông Vũ Văn Phán, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên. 

Con số tiết kiệm “tượng trương” tiếp tục diễn ra ở gói: Tư vấn thiết kế trồng rừng sản xuất năm 2018 trên địa bàn các huyện Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình, Thị xã Phổ Yên, thuộc dự án Trồng rừng sản xuất, phòng hộ, xây dựng Vườn cây Bác Hồ tại ATK và nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.

Gói thầu này có giá 501.470.000 đồng. Giá trúng là 500.833.000 đồng. Mức tiết kiệm chỉ khoảng 600.000 đồng (sáu trăm ngàn đồng). Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên trúng thầu gói này. QĐPD số: 487/QĐ-CCKL ngày 27/4/2018.

Tại lĩnh vực tư vấn không chỉ có những gói thầu mức tiết kiệm “siêu thấp” mà còn xuất hiện tình trạng trúng thầu bằng giá (mức tiết kiệm 0 đồng). Đơn cử như gói thầu: Tư vấn thiết kế trồng rừng sản xuất năm 2019 trên địa bàn các huyện Phú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, Phú Bình, Thị xã Phổ Yên, thuộc dự án Trồng rừng sản xuất, phòng hộ, xây dựng Vườn cây Bác Hồ tại ATK và nâng cao năng lực PCCCR tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020.

Giá gói thầu: 435.000.000 đồng. Giá trúng vẫn là 435.000.000  đồng. Không một đồng vốn nào được “dôi” ra ở gói thầu này. Công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên tiếp tục là nhà thầu được lựa chọn. QĐPD số: 274/QĐ-CCKL ngày 15/3/2019.

Tìm hiểu của PV cho thấy, gói thầu này sử dụng hình thức lựa chọn là chỉ định thầu. Nguồn vốn sử dụng từ ngân sách Trung ương hỗ trợ Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Tình trạng trúng thầu sát giá ở Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên có thể gọi là một “chuỗi” khi tại lĩnh vực xây lắp cũng xuất hiện không ít gói thầu có mức tiết kiệm nhỏ giọt. Đơn cử một số gói: 

Gói: Thi công xây dựng công trình + chi phí hạng mục chung, thuộc dự án Cải tạo sửa chữa nhà làm việc Hạt Kiểm lâm thành phố Sông Công có giá 305.396.959 đồng. Giá trúng là 305.325.000 đồng. Mức tiết kiệm chưa đạt nổi 100.000 đồng (một trăm ngàn đồng). Công Ty TNHH Đức Thái là nhà thầu được lựa chọn. QĐPD số: 854/QĐ-CCKL ngày 18/07/2018.

Tương tự là gói thầu: Thi công xây dựng công trình+Chi phí hạng mục chung, thuộc dự án Cải tạo sửa chữa nhà làm việc trạm kiểm lâm số 2 Ban quản lý rừng ATK Định Hóa

Giá gói thầu: 280.884.656 đồng. Giá trúng: 280.705.000 đồng. Công ty TNHH Đức Thái tiếp tục trúng thầu. QĐPD số: 843/QĐ-CCKL ngày 16/07/2018.

Ở lĩnh vực mua sắm hàng hóa, “điệp khúc” trúng thầu sát giá tại Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tiếp tục xuất hiện ví như tại gói: Mua sắm trang phục Kiểm lâm năm 2018. Gói thầu này có giá 598.212.000 đồng. Giá trúng của Công ty CP May X19 là 596.546.000 đồng.QĐPD số: 801/QĐ-CCKL ngày 11/7/2018.

Với những dự án được thực hiện, giải ngân thông qua hoạt động đấu thầu mà tỉ lệ tiết kiệm cực thấp này Nhà nước được lợi, doanh nghiệp được lợi hay cá nhân nào được lợi? Hoạt động đấu thầu tại Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên trong những thời gian trước nữa còn bộc lộ những “bất thường” gì?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong những số báo tiếp theo.

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN