Thứ tư, 19/06/2024 | 14:59
RSS

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chức danh Trưởng Công an quận, phường tại 3 thành phố lớn

Thứ sáu, 11/11/2022, 11:04 (GMT+7)

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi 3 Nghị định theo hướng bỏ các chức danh Trưởng Công an quận, Trưởng Công an phường trong cơ cấu tổ chức của UBND cùng cấp.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chức danh Trưởng Công an quận, phường tại 3 thành phố lớn

Công an phường tại Hà Nội đang làm việc với người dân. Ảnh: Báo Dân Việt

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định (Nghị định 32/2021, Nghị định 33/2021 và Nghị định 34/2021) quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại 3 thành phố lớn là: Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Theo đó, về cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi 3 Nghị định theo hướng bỏ các chức danh Trưởng Công an quận, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận trong cơ cấu tổ chức của UBND quận; bỏ chức danh Trưởng Công an phường trong cơ cấu tổ chức của UBND phường.

Cụ thể, UBND phường gồm các chức danh, vị trí việc làm là: Chủ tịch phường, Phó Chủ tịch phường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường. Các công chức khác gồm: Văn phòng, thống kê; địa chính -  xây dựng, đô thị và Môi trường; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hoá - xã hội

UBND quận gồm các chức danh, vị trí việc làm là: Chủ tịch quận; Phó Chủ tịch quận; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; Các cơ quan hành chính khác và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận.

Bộ Nội vụ cho biết, quy định này đã đồng bộ với quy định tại khoản 13 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức sửa đổi năm 2019 và chính sách bổ sung công an chính quy ở xã, phường thì không còn chức danh Trưởng Công an xã, phường.

Cũng tại dự thảo này, Bộ Nội vụ cũng đề xuất sửa đổi một số nội dung để thống nhất trong quản lý, sử dụng cán bộ thuộc tổ chức Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở phường với công chức làm việc tại UBND phường.

Ngoài ra, đề xuất sửa đổi, bổ sung 3 nghị định theo hướng 3 thành phố được chủ động quy định số lượng, chế độ, chính sách của người hoạt động không chuyên trách ở phường và ở tổ dân phố trên cơ sở tình hình thực tiễn và cân đối ngân sách của địa phương.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại