Thứ hai, 24/01/2022 | 21:46
RSS

Bài học từ bức thư vỏn vẹn 86 chữ Gia Cát Lượng gửi con trai

Thứ bảy, 14/11/2020, 16:29 (GMT+7)

Chỉ vỏn vẹn 86 chữ nhưng bức thư Gia Cát Lượng gửi con trai đã truyền tải những thông điệp sâu sắc về đạo làm người, trải qua hơn 1800 năm vẫn nguyên giá trị.

Bức thư 86 chữ Gia Cát Lượng gửi con trai

"Nết người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm dùng dưỡng đức.

Không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi.

Học cần tâm tĩnh, tài cần phải học.

Không học, tài chẳng mở mang, không chí, chẳng thành nghiệp học.

Biếng nhác ắt chẳng thể tinh thông, nóng nảy sao tu thành tâm tính.

Tháng ngày vùn vụt, ý chí qua đi, thân đã già nua, chưa hiểu sự đời.

Nhà rách sầu bi, hối thì đã muộn".

Bài học từ bức thư vỏn vẹn 86 chữ Gia Cát Lượng gửi con trai

Ảnh minh họa. 

Bài học ẩn chứa sau bức thư Gia Cát Lượng gửi con

Sức mạnh của tĩnh tâm

Tĩnh để tu thân, không tĩnh không thể tiến xa, học cần tâm tĩnh.

Gia Cát Lượng khuyên con trai tu dưỡng thân tâm bằng cách tĩnh tâm suy nghĩ và phản tỉnh. Nếu bạn không thể bình tĩnh, bạn không thể lập kế hoạch cho tương lai một cách hiệu quả. Điều kiện đầu tiên để học tập là phải có một môi trường yên bình.

Hầu hết con người hiện đại đều bận rộn suốt cả ngày. Bạn có nên bình tĩnh lại và suy nghĩ về hướng đi của cuộc sống?

Sức mạnh của tiết kiệm

Tiết kiệm để tu nhân tích đức. Gia Cát Lượng khuyên con cái cần kiệm để tu dưỡng đức hạnh cho bản thân. Quản lý tài chính thận trọng và sống trong khả năng của bạn không chỉ có thể thoát khỏi các khoản nợ, mà còn có một cuộc sống đơn giản và kỷ luật mà không trở thành nô lệ vật chất.

Trong một xã hội văn minh, khuyến khích tiêu dùng, bạn đã bao giờ nghĩ đến lợi ích của việc tiết kiệm chưa?

Sức mạnh của kế hoạch

“Không đạm bạc chí chẳng sáng soi, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi”.

Gia Cát Lượng khuyên con nên mưu tính cuộc đời, đừng ham danh lợi trong mọi việc, để con hiểu rõ tham vọng của bản thân, bình tĩnh rồi mới hoạch định tương lai thật kỹ càng.

Đối mặt với tương lai, bạn đã có lý tưởng? Bạn có ý thức về sứ mệnh? Bạn có giá trị của riêng mình?

Sức mạnh của học tập

“Học cần tâm tĩnh, tài cần phải học”.

Gia Cát Lượng khuyên con rằng môi trường yên tĩnh rất hữu ích cho việc học. Gia Cát Lượng không tin vào thuyết thiên tài, ông tin rằng tài năng là kết quả của học tập.

Bạn có học bằng cả trái tim không? Bạn có tin rằng làm việc chăm chỉ dẫn đến thành tựu không?

Sức mạnh của giá trị gia tăng

“Không học, tài chẳng mở mang, không chí, chẳng thành nghiệp học”.

Gia Cát Lượng khuyên rằng, muốn gia tăng giá trị thì trước hết con cái phải quyết tâm, nếu không chịu khó học tập thì không thể phát huy tài năng. Nhưng trong quá trình học, sự quyết tâm và kiên trì là rất quan trọng, vì nếu không có ý chí, bạn sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

Sức mạnh của tốc độ

“Biếng nhác ắt chẳng thể tinh thông”.

Bỏ bê không thể tạo ra năng lượng. Gia Cát Lượng khuyên con sẽ không thể nắm bắt được những điểm chính một cách nhanh chóng nếu chúng ta trì hoãn mọi việc.

Thời đại máy tính là thời đại của tốc độ, việc gì cũng coi trọng hiệu suất. Thật không ngờ trí tuệ của hơn 1800 năm trước lại trùng khớp như vậy. Nhanh hơn một bước sẽ không chỉ đạt được lý tưởng của bạn, bạn đã bao giờ nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian hơn để sửa chữa và cải thiện?

Sức mạnh của nhân cách

“Nóng nảy sao tu thành tâm tính”.

Gia Cát Lượng khuyên con cần tu dưỡng tính khí. Các nhà tâm lý học cho biết, suy nghĩ ảnh hưởng đến hành vi, hành vi ảnh hưởng đến thói quen, thói quen ảnh hưởng đến tính cách, và tính cách ảnh hưởng đến số phận.

Sức mạnh của thời gian

“Tháng ngày vùn vụt, ý chí qua đi”

Gia Cát Lượng khuyên các con rằng thời gian trôi đi, ý chí kiên cường sẽ hao mòn theo thời gian.

Quản lý thời gian là một quan niệm hiện đại. Hãy cẩn trọng trong suy nghĩ. Chúng ta không thể quản lý thời gian, mỗi ngày có 24 giờ không hơn, không kém. Chỉ có thể quản lý bản thân, tận dụng từng giây phút.

Sức mạnh của cô đọng, súc tích

Bức thư Gia Cát Lượng viết cho con trai chỉ vỏn vẹn 86 chữ đã truyền tải một cách súc tích một thông điệp cụ thể. Cô đọng súc tích có hiệu quả giao tiếp rất lớn.

Thùy Linh
Theo GĐVN