Thứ hai, 29/11/2021 | 04:04
RSS

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn và 2 Ủy viên Trung ương được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Thứ năm, 01/04/2021, 10:08 (GMT+7)

Ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Sáng nay (1/4), Quốc hội tiến hành bầu và công bố kết quả bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội. Kết quả ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Tiếp sau đó, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội. Kết quả biểu quyết: Có 456 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 95%, số tán thành 455 bằng 94,79%, không thành không, có 1 đại biểu Quốc hội không tham gia biểu quyết. Như vậy ông Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Khắc Định và ông Nguyễn Đức Hải đã trở thành Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.


Ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Khắc Định và Nguyễn Đức Hải (từ trái qua phải) được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sinh năm 1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Ông có học vị tiến sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị cử nhân. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khoá X (dự khuyết), XI, XII, XIII); đại biểu Quốc hội 2 khóa (XIII, XIV). Hiện ông đang là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ông có học vị tiến sĩ luật; cao cấp lý luận chính trị. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII. 

Năm 2016, Nguyễn Khắc Định được bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội khóa XIV. Đến tháng 10/2019, ông được phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa khóa XVII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, ông tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Đức Hải sinh năm 1961, quê xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Ông tốt nghiệp thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành Tài chính - Tín dụng; cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 khoá (XIII, XIV).

Năm 2016, ông được bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội.

PVCT
Theo Dân Việt