Thứ sáu, 28/02/2020 | 20:48
RSS

Tuổi Tuất chọn tuổi nào xông nhà, xông công ty năm Canh Tý 2020 Vượng

21-01-2020 11:59:05

Theo dân gian quan niệm, gia chủ chọn được người đến xông đất, xông nhà hợp tuổi sẽ mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp cho gia chủ.

Dưới đây là những gợi ý chọn tuổi xông đất, xông nhà, Xông công ty Tết Canh Tý 2020 cho tuổi Tuất, độc giả có thể tham khảo:

Tuổi Thân chọn tuổi nào xông nhà, xông công ty năm Canh Tý 2020 Vượng
 
1. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI NHÂM TUẤT - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Nhâm Dần 1962 (Tốt)            Canh Tý 1960 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Tốt)              Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
 Tân Tỵ 1941 (Khá)                   Ất Mão 1975 (Xấu)
 Canh Thìn 1940 (Khá)              Tân Dậu 1981 (Xấu)
 Canh Tuất 1970 (Khá)            Nhâm Tuất 1982 (Xấu)
 Tân Hợi 1971 (Khá)                  Đinh Sửu 1997 (Xấu)
 Ất Sửu 1985 (Khá)                  Canh Ngọ 1990 (Xấu)
 Giáp Ngọ 1954 (Khá)              Ất Dậu 1945 (Xấu)
 Giáp Tý 1984 (Khá)                 Qúy Sửu 1973 (Xấu)
 Ất Mùi 1955 (Trung bình)        Tân Sửu 1961 (Xấu)
 
2. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI CANH TUẤT - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Nhâm Dần 1962 (Khá)             Canh Dần 1950 (Xấu)
 Mậu Thân 1968 (Khá)             Đinh Dậu 1957 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Khá)             Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
 Mậu Dần 1998 (Khá)                Bính Ngọ 1966 (Xấu)
 Ất Sửu 1985 (Khá)                Giáp Thìn 1964 (Xấu)
 Tân Tỵ 1941 (Trung bình)        Canh Thân 1980 (Xấu)
 Canh Thìn 1940 (Trung bình)   Qúy Hợi 1983 (Xấu)
 Đinh Hợi 1947 (Trung bình)       Qúy Dậu 1993 (Xấu)
 Canh Tý 1960 (Trung bình)       Bính Tý 1996 (Xấu), 
 Ất Tỵ 1965 (Trung bình)        Đinh Mùi 1967 (Xấu)
 
3. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI GIÁP TUẤT - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Mậu Thân 1968 (Khá)           Ất Mùi 1955 (Xấu)
 Mậu Dần 1998 (Khá)               Tân Mão 1951 (Xấu)
 Bính Thân 1956 (Khá)           Kỷ Mùi 1979 (Xấu)
 Canh Dần 1950 (Khá)           Tân Mùi 1991 (Xấu)
 Canh Tý 1960 (Khá)               Qúy Sửu 1973 (Xấu)
 Ất Tỵ 1965 (Khá)              Giáp Thân 1944 (Xấu)
 Canh Thân 1980 (Khá)          Qúy Mão 1963 (Xấu)
 Bính Dần 1986 (Khá)         Giáp Dần 1974 (Xấu)
 Canh Ngọ 1990 (Khá)          Tân Dậu 1981 (Xấu)
 Giáp Tuất 1994 (Khá)         Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
 
4. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI MẬU TUẤT - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Ất Tỵ 1965 (Khá)               Đinh Hợi 1947 (Xấu)
 Bính Thân 1956 (Khá)           Canh Tý 1960 (Xấu)
 Bính Dần 1986 (Khá)           Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 Giáp Tuất 1994 (Khá)          Mậu Tuất 1958 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Khá)               Ất Mùi 1955 (Xấu)
 Mậu Tý 1948 (Khá)             Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
 Mậu Ngọ 1978 (Khá)              Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
 Kỷ Sửu 1949 (Khá)              Đinh Tỵ 1977 (Xấu)
 Đinh Mão 1987 (Khá)           Qúy Hợi 1983 (Xấu)
 Đinh Dậu 1957 (Trung bình)      Giáp Tý 1984 (Xấu)
 
5. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI BÍNH TUẤT - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 
 Nhâm Dần 1962 (Khá)              Kỷ Dậu 1969 (Xấu)
 Bính Thân 1956 (Khá)             Tân Mùi 1991 (Xấu)
 Tân Tỵ 1941 (Khá)                  Giáp Thân 1944 (Xấu)
 Ất Tỵ 1965 (Khá)                 Canh Dần 1950 (Xấu)
 Tân Hợi 1971 (Khá)                  Giáp Dần 1974 (Xấu)
 Bính Dần 1986 (Khá)             Canh Thân 1980 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Khá)             Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 Giáp Tuất 1994 (Khá)             Mậu Tuất 1958 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Khá)                 Tân Mão 1951 (Xấu)
 Mậu Tý 1948 (Khá)                  Ất Mão 1975 (Xấu)
 
Gia chủ phải chuẩn bị gì cho người đến xông nhà, đất, công ty
 
- Đặt đôi cây mía ngọt ngoài cửa để người xông đất mang vào.
- Chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất để người này mừng tuổi cho các thành viên trong gia đình, để phong bao vào két sắt và trên bàn thờ gia tiên.
- Phong bao mừng tuổi để cảm ơn người xông đất.
 
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm !
Linh Lan ( T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN