Thứ năm, 20/02/2020 | 03:41
RSS

Tuổi Mão chọn tuổi nào xông nhà, xông công ty năm 2020 mang lại tài lộc

21-01-2020 10:10:17

Xông đất, xông nhà đầu năm mới là tục lệ có từ lâu đời của người Việt. Nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp.

Dưới đây là những gợi ý chọn tuổi xông đất, xông nhà, Xông công ty Tết Canh Tý 2020 cho tuổi Mão, độc giả có thể tham khảo:

Tuổi Mão chọn tuổi nào xông nhà, xông công ty năm 2020 mang lại tài lộc

1. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI QUÝ MÃO (1963, 2023)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh

Đinh Hợi 1947 (Khá)                               Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

 Ất Mùi 1955 (Khá)                                  Qúy Mão 1963 (Xấu)

 Mậu Thân 1968 (Khá)                             Kỷ Dậu 1969 (Xấu)

 Tân Hợi 1971 (Khá)                                 Giáp Dần 1974 (Xấu)

 Ất Sửu 1985 (Khá)                                    Ất Mão 1975 (Xấu)

 Nhâm Thân 1992 (Khá)                            Giáp Tý 1984 (Xấu)

 Tân Sửu 1961 (Trung bình)                     Bính Dần 1986 (Xấu)

 Canh Thìn 1940 (Trung bình)                 Canh Ngọ 1990 (Xấu)

 Canh Tuất 1970 (Trung bình)                  Giáp Ngọ 1954 (Xấu)

 Tân Mùi 1991 (Trung bình)                         Mậu Tý 1948 (Xấu)

2. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI ẤT MÃO (1975, 2035)

 Tuổi xông đất 2020 nên chọn    Tuổi xông đất 2020 nên tránh 

 Ất Mùi 1955 (Tốt)                              Tân Sửu 1961 (Xấu)

 Canh Thìn 1940 (Tốt)                         Mậu Tý 1948 (Xấu)

 Canh Tuất 1970 (Tốt)                         Bính Tuất 1946 (Xấu)

 Ất Sửu 1985 (Tốt)                               Nhâm Tý 1972 (Xấu)

 Nhâm Thân 1992 (Tốt)                        Bính Thìn 1976 (Xấu)

 Tân Hợi 1971 (Khá)                             Đinh Tỵ 1977 (Xấu)

 Nhâm Dần 1962 (Khá)                         Qúy Hợi 1983 (Xấu)

 Ất Hợi 1995 (Khá)                                 Đinh Mão 1987 (Xấu)

 Tân Tỵ 1941 (Khá)                                Tân Mùi 1991 (Xấu)

 Canh Thân 1980 (Khá)                          Mậu Dần 1998 (Xấu)

3. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI ĐINH MÃO (1927, 1987)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh 

 Ất Hợi 1995 (Khá)                           Nhâm Thìn 1952 (Xấu)

 Đinh Hợi 1947 (Khá)                       Nhâm Ngọ 1942 (Xấu)

 Mậu Thân 1968 (Khá)                     Nhâm Tuất 1982 (Xấu)

 Giáp Tuất 1994 (Khá)                      Giáp Thân 1944 (Xấu)

 Kỷ Sửu 1949 (Khá)                         Tân Mão 1951 (Xấu)

 Bính Thân 1956 (Khá)                     Đinh Mùi 1967 (Xấu)

 Ất Tỵ 1965 (Khá)                              Giáp Tý 1984 (Xấu)

 Kỷ Mùi 1979 (Khá)                            Đinh Sửu 1997 (Xấu)

 Nhâm Thân 1992 (Khá)                    Qúy Mão 1963 (Xấu)

 Ất Mùi 1955 (Trung bình)                  Giáp Ngọ 1954 (Xấu)

4. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI KỶ MÃO (1939, 1999)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh 

 Tân Hợi 1971 (Tốt)                             Giáp Thân 1944 (Xấu)

 Nhâm Thân 1992 (Tốt)                       Canh Tý 1960 (Xấu)

 Ất Hợi 1995 (Tốt)                                 Kỷ Hợi 1959 (Xấu)

 Kỷ Sửu 1949 (Khá)                             Canh Thân 1980 (Xấu)

 Bính Thân 1956 (Khá)                         Kỷ Mão 1999 (Xấu)

 Ất Mùi 1955 (Khá)                               Nhâm Thìn 1952 (Xấu)

 Canh Thìn 1940 (Khá)                         Mậu Tuất 1958 (Xấu)

 Giáp Thìn 1964 (Khá)                          Đinh Mùi 1967 (Xấu)

 Canh Tuất 1970 (Khá)                         Kỷ Dậu 1969 (Xấu)

 Kỷ Mùi 1979 (Khá)                               Nhâm Tuất 1982 (Xấu)

5. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI TÂN MÃO (1951, 2011)

Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh 

 Bính Thân 1956 (Tốt)                              Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

 Ất Hợi 1995 (Tốt)                                    Canh Dần 1950 (Xấu)

 Kỷ Sửu 1949 (Khá)                                 Ất Mão 1975 (Xấu)

  Kỷ Mùi 1979 (Khá)                                  Kỷ Tỵ 1989 (Xấu)

 Giáp Tuất 1994 (Khá)                               Bính Tý 1996 (Xấu)

 Giáp Thìn 1964 (Khá)                               Mậu Dần 1998 (Xấu)

 Ất Tỵ 1965 (Khá)                                      Ất Dậu 1945 (Xấu)

 Bính Dần 1986 (Khá)                               Qúy Mùi 1943 (Xấu)

 Mậu Tý 1948 (Trung bình)                       Bính Ngọ 1966 (Xấu)

 Tân Hợi 1971 (Trung bình)                       Qúy Sửu 1973 (Xấu)
 
Gia chủ phải chuẩn bị gì cho người đến xông nhà, đất, công ty

- Đặt đôi cây mía ngọt ngoài cửa để người xông đất mang vào.
- Chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất để người này mừng tuổi cho các thành viên trong gia đình, để phong bao vào két sắt và trên bàn thờ gia tiên.
- Phong bao mừng tuổi để cảm ơn người xông đất.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm !

Linh Lan ( T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN