Thứ năm, 20/02/2020 | 01:58
RSS

Tuổi Thìn chọn tuổi nào xông nhà, xông công ty năm Canh Tý 2020 tài lộc

21-01-2020 10:34:10

Xông đất, xông nhà đầu năm mới là tục lệ có từ lâu đời của người Việt. Nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến mọi điều may mắn tốt đẹp.

Dưới đây là những gợi ý chọn tuổi xông đất, xông nhà, Xông công ty Tết Canh Tý 2020 cho tuổi Thìn, độc giả có thể tham khảo:
Tuổi Thìn chọn tuổi nào xông nhà, xông công ty năm Canh Tý 2020 tài lộc
 
1. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI GIÁP THÌN - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ
 
Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh
 Bính Thân 1956 (Khá)                   Nhâm Ngọ 1942 (Xấu)
 Mậu Thân 1968 (Khá)                   Qúy Sửu 1973 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Khá)                Qúy Dậu 1993 (Xấu)
 Canh Tý 1960 (Khá)                     Mậu Tuất 1958 (Xấu)
 Kỷ Sửu 1949 (Khá)                       Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
 Mậu Tý 1948 (Khá)                       Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
 Ất Tỵ 1965 (Khá)                          Tân Mão 1951 (Xấu)
 Kỷ Dậu 1969 (Khá)                       Ất Dậu 1945 (Xấu)
 Canh Thân 1980 (Khá)                 Canh Tuất 1970 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Khá)                         Bính Tý 1996 (Xấu)
 
2. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI MẬU THÌN - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ

Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh

 Bính Thân 1956 (Tốt)                        Qúy Tỵ 1953 (Xấu)

 Mậu Tý 1948 (Tốt)                               Canh Dần 1950 (Xấu)
 Ất Tỵ 1965 (Khá)                                  Đinh Hợi 1947 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Khá)                                Tân Sửu 1961 (Xấu)
 Kỷ Sửu 1949 (Khá)                                Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 Đinh Dậu 1957 (Khá)                          Đinh Mùi 1967 (Xấu)
 Giáp Thìn 1964 (Khá)                           Kỷ Dậu 1969 (Xấu)
 Bính Dần 1986 (Khá)                           Canh Tuất 1970 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Khá)                         Giáp Dần 1974 (Xấu)
 Giáp Tuất 1994 (Khá)                            Ất Mão 1975 (Xấu)
 
3. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI NHÂM THÌN - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ

Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh

 Nhâm Thân 1992 (Tốt)                          Tân Sửu 1961 (Xấu)

 Canh Thìn 1940 (Khá)                            Nhâm Ngọ 1942 (Xấu)
 Giáp Tý 1984 (Khá)                                Qúy Sửu 1973 (Xấu)
 Ất Sửu 1985 (Khá)                                   Kỷ Dậu 1969 (Xấu)
 Tân Tỵ 1941 (Khá)                                    Kỷ Mùi 1979 (Xấu)
 Nhâm Dần 1962 (Khá)                            Bính Dần 1986 (Xấu)
 Tân Hợi 1971 (Khá)                                 Đinh Mão 1987 (Xấu),
 Canh Thân 1980 (Khá)                           Bính Tý 1996 (Xấu)
 Ất Mùi 1955 (Khá)                                     Đinh Mùi 1967 (Xấu)
 Bính Thân 1956 (Trung bình)                  Tân Mão 1951 (Xấu)
 
4. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI BÍNH THÌN - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ

Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh

 Bính Thân 1956 (Tốt)                        Bính Tuất 1946 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Tốt)                     Ất Dậu 1945 (Xấu)
 Mậu Tý 1948 (Tốt)                            Nhâm Tý 1972 (Xấu)
 Tân Tỵ 1941 (Khá)                            Tân Dậu 1981 (Xấu)
 Ất Tỵ 1965 (Khá)                             Mậu Thìn 1988 (Xấu)
 Tân Hợi 1971 (Khá)                            Canh Ngọ 1990 (Xấu)
 Giáp Tý 1984 (Khá)                            Bính Tý 1996 (Xấu)
 Ất Sửu 1985 (Khá)                             Kỷ Mão 1999 (Xấu)
 Ất Hợi 1995 (Khá)                              Nhâm Thìn 1952 (Xấu)
 Canh Thìn 1940 (Khá)                        Kỷ Hợi 1959 (Xấu)
 
5. TUỔI XÔNG ĐẤT 2020 CHO TUỔI CANH THÌN - XÔNG NHÀ 2020 CANH TÝ

Tuổi xông đất 2020 nên chọn     Tuổi xông đất 2020 nên tránh

 Mậu Thân 1968 (Tốt)                        Bính Tuất 1946 (Xấu)
 Nhâm Thân 1992 (Tốt)                      Giáp Ngọ 1954 (Xấu)
 Canh Tý 1960 (Khá)                          Qúy Tỵ 1953 (Xấu)
 Ất Sửu 1985 (Khá)                           Đinh Mùi 1967 (Xấu)
 Canh Thìn 1940 (Khá)                    Nhâm Tý 1972 (Xấu)
 Mậu Tý 1948 (Trung bình)               Giáp Dần 1974 (Xấu)
 Đinh Hợi 1947 (Trung bình)             Mậu Ngọ 1978 (Xấu)
 Ất Dậu 1945 (Trung bình)                   Kỷ Mùi 1979 (Xấu)
 Giáp Thân 1944 (Trung bình)             Nhâm Tuất 1982 (Xấu)
 Tân Tỵ 1941 (Trung bình)                    Qúy Hợi 1983 (Xấu)
 
Gia chủ phải chuẩn bị gì cho người đến xông nhà, đất, công ty
 
- Đặt đôi cây mía ngọt ngoài cửa để người xông đất mang vào.
- Chuẩn bị ít nhất 5 phong bao mừng tuổi đưa cho người xông đất để người này mừng tuổi cho các thành viên trong gia đình, để phong bao vào két sắt và trên bàn thờ gia tiên.
- Phong bao mừng tuổi để cảm ơn người xông đất.
 
Linh Lan ( T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN