Thứ bảy, 19/01/2019 | 16:34
RSS

Từ ngày 1/7 mức đóng BHXH, BHYT sẽ điều chỉnh như thế nào?

28-05-2018 13:59:59

Theo Nghị quyết 49 của Quốc hội từ 1/7, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng/tháng , do đó mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế cũng được điều chỉnh.

Từ ngày 1/7 mức đóng BHXH, BHYT sẽ điều chỉnh như thế nào

Những đối tượng sẽ tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc từ ngày 1/7 gồm: người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hưởng lương theo chế độ nhà nước quy định, người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Luật BHXH 2014 quy định, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc đối với NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Riêng với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng theo mức lương cơ sở từng thời kỳ. Tỷ lệ đóng BHXH của NLĐ bằng 8% mức tiền lương tháng.

Cụ thể, số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

Từ ngày 1/7 mức đóng BHXH, BHYT sẽ điều chỉnh như thế nào 2

Số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%.

Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Việc tăng lương cơ sở cũng giúp quyền lợi và mức hưởng BHYT của chủ thẻ được gia tăng theo. Số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm tài chính làm căn cứ để cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm (6 tháng lương cơ sở) điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng.

Chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở: Điều chỉnh tăng từ 195.000 đồng lên 208.500 đồng.


Xem thêm Clip: Cục Bảo vệ Chăm sóc trẻ em lên tiếng vụ MC Minh Tiệp và em vợ

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN