Thứ năm, 26/01/2023 | 10:00
RSS

Từ hôm nay, sinh viên nhiều trường đại học tại Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 2023

Thứ hai, 16/01/2023, 15:55 (GMT+7)

Đa phần các trường đại học tại Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ hôm nay 16/1, một số trường cho nghỉ sớm hơn.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023.

Sinh viên các trình độ, hình thức đào tạo của Đại học Hà Nội nghỉ Tết từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023. Ngày 30/1/2023, sinh viên quay trở lại học tập bình thường. Riêng sinh viên Khoa Việt Nam học nghỉ Tết từ ngày 9/1/2023 đến hết ngày 5/2/2023.


Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đi học lại sau đợt dịch Covid-19. Ảnh: HUST

Sinh viên Đại học Y Hà Nội bắt đầu từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 29/01/2023. Đối với học viên, thời gian nghỉ Tết bắt đầu từ 14/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023.

Đại học Thương mại cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 16/1/2023 đến ngày 28/1/2023.

Đại học Kinh tế Quốc dân cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão từ ngày 16/1/2023 đến 29/1/2023.

Đại học Ngoại thương (cơ sở Hà Nội)  thời gian nghỉ Tết Nguyên đán cho giảng viên và người học của nhà

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của sinh viên Đại học Khoa học và công nghệ Hà Nội từ ngày 16/1/2023 đến hết 29/1/2023. Sinh viên bắt đầu trở lại trường học từ ngày 30/1/2023.

Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của sinh viên từ ngày 16/1/2023 đến 29/1/2023.

Sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền được nghỉ từ ngày 16/1/2023 đến hết 5/2/2023. Đến ngày 6/2/2023, học viên, sinh viên học tập bình thường theo kế hoạch.

Sinh viên Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội  nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ ngày 16/1/2023 đến hết ngày 29/1/2023. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các lớp học tập theo đúng thời khóa biểu đã thông báo từ ngày 30/1/2023.

Tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 16/1/2023 đến hết 29/1/2023.

Thời gian nghỉ Tết của sinh viên Học viện Tài chính là từ 16/1/2023-5/2/2023.

Đại học Kiến trúc Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ 16/1/2023 đến hết 29/1/2023.

Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán từ 16/1/2023 đến hết 29/1/2023.

Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội, sinh viên được nghỉ Tết cũng từ 16/1/2023 đến hết 29/1/2023.

Theo Học viện Phụ nữ Việt Nam, sinh viên bắt đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 16/1/2023 đến ngày 30/1/2023.

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp cho sinh viên nghỉ Tết 2 tuần từ 16/1/2023 đến 29/1/2023.

Một số trường đã cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sớm hơn, ví dụ như Đại học Tài nguyên và môi trường Hà Nội cho sinh viên nghỉ Tết từ ngày 12/1/2023 đến ngày 1/2/2023, Đại học Luật Hà Nội cho sinh viên hệ chính quy nghỉ Tết từ tối 13/1/2023 đến hết ngày 5/2/2023, Đại học Công nghiệp Hà Nội cho thời gian sinh viên nghỉ Tết là từ 14/1/2023 đến hết 28/1/2023…

A.T
Theo Dân Việt