Thứ năm, 21/10/2021 | 16:14
RSS

Từ Đại hội XIII: Điểm lại những dấu ấn nổi bật qua 12 kỳ Đại hội Đảng

Thứ hai, 25/01/2021, 09:34 (GMT+7)

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, tại Hà Nội. Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son lịch sử nổi bật của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thành An - Việt Anh
Theo Dân Việt