Thứ ba, 24/11/2020 | 13:44
RSS
Giá heo hơi hôm nay 24/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá cà phê hôm nay ngày 24/10/2020, ở thị trường trong nước quay đầu tăng nhẹ, hiện dao động trong khoảng 31.500 - 32.000 đồng/kg đồng/kg. Tại các địa phương hôm nay tăng 500 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 23/10 điều chỉnh đồng loạt tăng nhẹ ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá cà phê hôm nay ngày 23/10/2020, ở thị trường trong nước quay đầu tăng nhẹ, hiện dao động trong khoảng 31.500 - 32.000 đồng/kg đồng/kg. Tại các địa phương hôm nay tăng 500 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 22/10 điều chỉnh đồng loạt tăngnhẹ ở các tỉnh miền Bắc. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá cà phê hôm nay ngày 22/10/2020, ở thị trường trong nước tiếp tục giảm nhẹ, hiện dao động trong khoảng 31.000 - 31.600 đồng/kg đồng/kg. Tại các địa phương hôm nay giảm 500 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 21/10 điều chỉnh đồng loạt giảm nhẹ ở cà 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá cà phê hôm nay ngày 21/10/2020, ở thị trường trong nước quay đầu giảm nhẹ, hiện dao động trong khoảng 31.500 - 32.000 đồng/kg đồng/kg. Tại các địa phương hôm nay giảm 100 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 20/10 điều chỉnh tăng - giảm nhẹ trái chiều ở cà 3 miền. Hiện đang được thu mua thấp nhất ở miền Bắc và cao nhất ở miền Nam
Giá cà phê hôm nay ngày 20/10/2020, ở thị trường trong nước tiếp tục tăng nhẹ, hiện dao động trong khoảng 31.600 - 32.100 đồng/kg đồng/kg. Tại các địa phương hôm nay tăng trong từ 100-200 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 19/10 điều chỉnh giảm nhẹ chủ yếu ở miền Nam. Hiện đang được thu mua tại miên Nam dao động trong khoảng 66.000 - 74.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 19/10/2020, ở thị trường trong nước tiếp tục đà tăng nhẹ, hiện dao động trong khoảng 31.600 - 32.100 đồng/kg đồng/kg. Tại các địa phương hôm nay tăng trong từ 200-300 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay 18/10 có dấu hiệu đi ngang ở cả 3 miền. Hiện đang được thu mua tại miên Bắc giao động trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg
Giá cà phê hôm nay ngày 18/10/2020, ở thị trường trong nước tiếp tục đà tăng nhẹ, hiện dao động trong khoảng 31.500 - 32.100 đồng/kg đồng/kg. Tại các địa phương hôm nay tăng trong khoảng từ 200-300 đồng/kg.
Xem theo ngày