Thứ ba, 06/06/2023 | 22:50
RSS

TCBC: Huyện Chương Mỹ thông báo chào hàng cạnh tranh

Thứ hai, 03/04/2017, 11:16 (GMT+7)

Văn phòng HĐND và UBND huyện Chương Mỹ thông báo gói thầu điền dã, sưu tầm tư liệu, mua sắm, phục chế ảnh, hiện vật lịch sử, thiết kế, trưng bày tại Phòng Truyền thống huyện Chương Mỹ.

Ảnh minh họa

Gói thầu: “Điền dã, sưu tầm tư liệu, mua sắm, phục chế ảnh, hiện vật lịch sử, thiết kế, trưng bày tại Phòng Truyền thống huyện Chương Mỹ”.

Bên mời thầu: Văn phòng HĐND và UBND huyện Chương Mỹ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

Thời gian bán HSYC: Từ 8h 00 ngày 03/4/2017 đến 08 h00 ngày 10/4/2017.

ĐD chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND huyện Chương Mỹ.

Điện thoại: 0984.280.426

Giá bán 01 bộ HSYC: 100.000 đồng

Hạn cuối nhận HSĐX: 08h 00 ngày 10/4/2017.

HSĐX sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 (giờ Việt Nam), ngày 10 tháng 4  năm 2017, tại Văn phòng HĐND và UBND huyện Chương Mỹ

Địa chỉ: TT Chúc Sơn, H. Chương Mỹ, TP. Hà Nội

 


Theo Đời sống Plus