Thứ bảy, 04/02/2023 | 05:27
RSS

Tạm dừng thu phí tại các trạm BOT Quốc lộ 51 từ sáng ngày 13/1

Thứ ba, 10/01/2023, 06:29 (GMT+7)

Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí BOT thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 từ sáng ngày 13/1/2023.

Ngày 9/1, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51 (QL51), đoạn Km0+900 - Km73+600 theo hình thức Hợp đồng BOT.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thời gian tạm dừng từ 7 giờ ngày 13/1. Việc này nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân sử dụng dịch vụ đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu BVEC và nhà đầu tư thông báo công khai việc tạm dừng thu phí trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các trạm thu phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu phí, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong quá trình chuẩn bị dừng thu tại trạm thu phí. Báo cáo số thu theo ngày gửi về Cục Đường bộ Việt Nam. Đồng thời, sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động khi tạm dừng thu phí theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, yêu cầu BVEC và nhà đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành công tác rà soát xác nhận chỉ tiêu tài chính của dự án. Bên cạnh đó, báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam kết quả thực hiện việc tạm dừng thu phí trước ngày 20/1/2023. Đồng thời, khẩn trương làm việc với Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam để giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại của dự án.

Tạm dừng thu phí tại các trạm BOT Quốc lộ 51 từ sáng ngày 13/1

Trạm thu phí số 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 51. Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng Online

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án Đầu tư xây dựng mở rộng QL51 đoạn từ Km0+900 đến Km73+600 được Bộ giao thông vận tải (GTVT) giao Cục Đường bộ Việt Nam ký với Công ty cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) ngày 12/11/2009.

Trong quá trình thực hiện dự án, một số nội dung dự kiến quy định tại hợp đồng dự án thay đổi như chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng phân lưu. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về phí bảo toàn vốn của dự án. Do đó, các bên phải đàm phán các nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án.

Bộ GTVT và Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện rà soát hợp đồng dự án, đàm phán 18 phiên họp với BVEC, nhà đầu tư, các ngân hàng tài trợ vốn để giải quyết các vướng mắc và đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Tuy nhiên, đến nay các bên vẫn chưa thống nhất phương án giải quyết một số nội dung như: Lãi bảo toàn vốn chủ sở hữu (8,7%/năm) trong thời gian xây dựng và khai thác; tính lãi như vốn vay trong giai đoạn xây dựng đối với doanh thu thu phí giai đoạn 2009 - 2015 (375 tỉ đồng); phương án tính lãi vay đối với các khoản giảm trừ trong giai đoạn khai thác và thời gian thu phí tạo lợi nhuận.

Trong quá trình đàm phán, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo Bộ GTVT nội dung đàm phán và kết quả đàm phán. Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam quyết định việc tạm dừng, dừng thu phí dự án theo thẩm quyền.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại