Xổ số miền nam - XSVT 28/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 28/7/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 21/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 21/7/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 14/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 14/7/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 7/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 7/7/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 30/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 23/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 16/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 9/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 2/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 2/6/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 26/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 26/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 19/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 19/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 12/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 12/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 5/5 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/5/2020.
Xổ số miền nam - XSVT 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/2/2020.