Xổ số miền nam - XSTV 17/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/1/2020.
Xổ số miền nam - XSTV 10/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 10/1/2020.
Xổ số miền nam - XSTV 3/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/1/2020.
Xổ số miền nam - XSTV 27/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/12/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/12/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/12/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/12/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 29/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 22/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 15/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 8/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 1/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/10/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/10/2019.