Xổ số miền nam - XSTV 22/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 15/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 5/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 8/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 1/11- Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/11/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 25/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/10/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 18/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 18/10/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 11/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 11/10/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 4/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 4/10/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 27/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 20/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 13/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/9/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 30/8/2019.
Xổ số miền nam - XSTV 23/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh (XSTV) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 23/8/2019.