Xổ số miền nam - XSDL 3/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 3/11/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 27/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 27/10/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 20/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 20/10/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 13/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 13/10/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 6/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 6/10/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 29/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 29/9/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 22/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 22/9/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 15/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 15/9/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 8/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 8/9/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 1/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 1/9/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 25/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 25/8/2019.
Xổ số miền nam - XSDL 31/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 31/3/2019 tại xổ số kiến thiết Đà Lạt.
Xổ số miền nam - XSDL 24/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 24/3/2019 tại xổ số kiến thiết Đà Lạt.
Xổ số miền nam - XSDL 17/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt chủ nhật (XSDL) được quay thưởng vào lúc 16h15 ngày 17/3/2019 tại xổ số kiến thiết Đà Lạt.